Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.021

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №318-о від 29.06.2023) для розгляду дисертаційної роботи Дубовика Сергія Леонідовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Сухін Юрій Віталійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Бутенко Леонід Леонідович, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Курінний Ігор Миколайович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»;

Опонент – Трутяк Ігор Романович, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України;

Опонент – Радомський Олександр Анатолійович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри травматології та ортопедії Одеського національного медичного університету Дубовика Сергія Леонідовича:

«Хірургічне лікування хворих із переломами в дистальній третині діафізу плечової кістки», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Бодня Олександр Іванович, д.мед.н., професор, кафедри травматології та ортопедії Одеського національного медичного університету МОЗ України

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Контакти – [email protected]

Дисертація Дубовик С.Л.

Підпис дисертації Дубовик С.Л. (Validation Report)

Рецензія Бутенко Л.Л.

Відгук Курінний І.М.

Відгук Радомський О.А.

Відгук Трутяк І.Р.

Захист дисертаційної роботи  Дубовика Сергія Леонідовича відбудеться: 22.08.2023 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.
Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням
Рішення спеціалізованої вченої ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою