Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.031

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 503-о від 05.10.2023) для розгляду дисертаційної роботи Перетягіної Дарї Олегівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Венгер Людмила Віленівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Коновалова Наталія Валеріївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент 1 – Король Андрій Ростиславович, д.мед.н., ст. наук. співр., ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України

Опонент 2 – Луценко Ніна Степанівна, д.мед.н., професор, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, МОЗ України

Опонент 3 – Бездітко Павло Андрійович,  д. мед. н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри офтальмології Одеського національного медичного університету Перетягіної Дар’ї Олегівни:

«Оптимізація діагностики та лікування хворих з субретинальними неоваскулярними мембранами при віковій дегенерації макули», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Ульянова Надія Анатоліївна, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України

Контакти – [email protected]

Дисертація Перетягіної Д.О. (pdf)

Дисертація Перетягіної Д.О.p7s (з електронним підписом)

Підпис дисертації Перетягіної Д.О. (Validation report)

Відгук Бездітко П.А.

Відгук Луценко Н.С.

Відгук Король А.Р.

Рецензія Коновалової Н.В.

Захист дисертаційної роботи Перетягіної Дарі Олегівни відбудеться: 14.12.2023 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою