Бібліотека

Правила користування бібліотекою ОНМедУ

Блог бібліотеки

Електронний каталог

Інституціональний репозиторій

Методичні матеріали кафедр

Книгозабезпеченість

Контактна інформація

Своє літочислення Бібліотека починає з 1903 року. Саме з цього часу, після створення медичного факультету Новоросійського університету, ініціативна група студентів 3 курсу (першого набору) на власні кошти створила суспільну бібліотеку, яка отримала назву «Бібліотека студента-медика»; з 1923 року вона перейшла до Одеського медичного інституту, її першим завідуючим став лікар-ортопед Б.М. Фонарьов.

Сьогодні бібліотека університету – провідний науково-інформаційний і просвітницький центр Університету, який налічує понад 840 тисяч документів різними мовами. Важлива частка сучасного фонду бібліотеки – електронні видання.

Історично складений фонд бібліотеки, має велику наукову цінність: це дисертації, монографії, збірники наукових праць, атласи, довідкова література, підручники та навчально-методичні посібники. Значну частину фонду, таку необхідну для забезпечення наукових досліджень, складає оперативна медична інформація, що міститься на сторінках періодичних медико-біологічних видань.

Бібліотека обслуговує читачів на науковому, студентському та художньому абонементах; до послуг користувачів просторі читальні зали з бездротовою мережею Wi-Fi.

Прерогативою в роботі бібліотеки є повнота та оперативність задоволення інформаційних потреб користувачів.

В бібліотеці функціонує професійна автоматизована бібліотечно-інформаційна система, використання якої дозволило ввести автоматизовану книговидачу студентам, каталогізацію та організувати доступ користувачів до Електронного Каталогу.

Серед головних надбань останнього десятиріччя – створення Електронної студентської бібліотеки, формування цифрового навчального фонду та вступ до Корпоративної системи медичних бібліотек України.

Заради збереження найцінніших скарбів фонду, з 2013 року бібліотека розпочала проект з оцифрування унікальних видань XVIII – поч. XX ст., окремі екземпляри яких увійшли до Державного реєстру національної культурної спадщини.

Для сприяння процесам навчання та наукової роботи, бібліотека пропонує надійні ресурси світової мережі. Постійно організуються доступи до міжнародних видавництв та баз даних, Серед яких, Springer, EBSCO, BioOne та ін. А з 2015 року для всіх користувачів університетської мережі був наданий доступ до одного з значних світових зібрань біомедичної літератури – Hinari.

З метою активізації публікаційної активності науковців, викладачів та студентів Університету, збільшення кількості високоякісних цитованих документів та підвищення рейтингу вузу у світовій мережі, на засіданні Вченої ради 8 листопада 2016 року, було прийнято рішення Про створення Інституціонального репозиторію ОНМедУ. Адміністратором та координатором цього проекту виступає бібліотека Університету.

Важливим для кожної бібліотеки Університету є її представництво у світовій мережі. Так, з 2011 року Бібліотека ОНМедУ має свій блог з детальним переліком професійних послуг та ресурсів, та організацією доступу до потужного ресурсу навчально-методичного контенту «Матеріали кафедр ОНМедУ».

Діяльність бібліотеки – це гармонійний синтез сучасних інновацій та традиційних форм роботи. Як просвітницький центр, бібліотека в своїй роботі впроваджує ідеї гуманізації освіти, виховання почуття патріотизму, любові до України, її історії і культури, толерантності, милосердя у майбутніх лікарів, підвищення їх загального рівня культури, глибокої поваги до традицій Одеського медуніверситету. Саме бібліотека ініціює зустрічі студентів з видатними вченими ОНМедУ, проводить конференції з питань славетної історії ОНМедУ, та історії медицини різних епох. Популяризація багатства фонду розкривається тематичними книжковими та віртуальними експозиціями.

Отже, вся робота бібліотеки спрямована на створення найбільш комфортних умов для надання повної та оперативної інформації, використовуючи сучасні технології в поєднанні  з багатим досвідом традиційних бібліотечних сервісів. Як і завжди, бібліотека ОНМедУ позиціонує себе як соціальну інституцію, відмітною особливістю якої є взаємозв’язок з системою вищої освіти, а однією з основних типологічних ознак є безпосередня інкорпорованість в структуру і систему комунікацій вузу.