Умови доступності університету для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Рівні права та можливості в доступі до освіти

В Одеському національному медичному університеті створено безбар’єрний простір для осіб, що навчаються, та мають особливі потреби – навчальні корпуси, гуртожитки, інші приміщення облаштовано спеціальними технічними засобами. Наш університет бере активну участь у всеукраїнських соціальних програмах.

Задача співробітників ОНМедУ – наснажувати студентів з особливими освітніми потребами та функціональними відмінностями у щоденній праці та зменшувати/усувати бар’єри у фізичному доступі до навчального процесу шляхом застосування інженерних пристосувань та індивідуалізованої  підтримки, а також сприяти в розвитку обізнаності спільноти ОНМедУ про осіб із особливими потребами та спрямуванні на розвиток інклюзивного середовища.

Індивідуальна підтримка

У кожної людини, яка має особливі потреби, є певні функціональні характеристики, що уособлюють навчання. При створенні умов для роботи з цими людьми у навчально-виховний процес в ОНМедУ впроваджуються спеціальні педагогічні технології та методи на рівні з адаптаційними технічними засобами, система високоякісного супроводу їх навчання, підтримки та допомоги.

В гуртожитках ОНМедУ створені додаткові «дружні» умови, що полегшують перебування та мешкання «особливим» студентам.

Навчання в ОНМедУ

Як правило, студенти з особливими потребами слухають лекції разом з усіма, а на практичних та лабораторних заняттях викладачами приділяється окрема увага та за потреби додатковий час або допоміжні матеріали. В умовах епідемії коронавірусної інфекції, коли застосовується дистанційна модальність навчання, викладачами також приділяється особлива увага та надається можливість для досконалого опанування матеріалом студентами з особливими потребами.

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” № 875-XII в редакції від 20.12.2020 року з метою створення сприятливого освітнього середовища осіб, що потребують допомоги, та забезпечення комфортності перебування їх на території університету розпорядженням ректора “Про створення волонтерської групи” № 06 від 12.02.2019 року було створено волонтерську групу для супроводу (надання допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним групам населення під час перебування на території (приміщеннях) ОНМедУ.

Метою створення волонтерської групи є реалізація державної політики щодо забезпечення прав і можливостей особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним групам населення нарівні з іншими громадянами, можливості участі в суспільному житті. Створення безперешкодного життєвого середовища особам, що потребують допомоги, забезпечення права і задоволення потреб, у тому числі на безперешкодний доступ до об’єктів інфраструктури університету.
Університетом також заключено договори з проєктною організацією на проєктування облаштування пандусами об’єктів інфраструктури.

В університеті існують кімнати для годування, якими під час екзаменаційної сесії та складання ЕДКІ та КРОКу можуть скористатися здобувачки вищої освіти, які є годуючими матерями.

ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення