Допомога особам з особливими потребами

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” № 875-XII в редакції від 20.12.2020 року з метою створення сприятливого освітнього середовища осіб, що потребують допомоги, та забезпечення комфортності перебування їх на території університету розпорядженням ректора “Про створення волонтерської групи” № 06 від 12.02.2019 року було створено волонтерську групу для супроводу (надання допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним групам населення під час перебування на території (приміщеннях) ОНМедУ.
Метою створення волонтерської групи є реалізація державної політики щодо забезпечення прав і можливостей особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним групам населення нарівні з іншими громадянами, можливості участі в суспільному житті. Створення безперешкодного життєвого середовища особам, що потребують допомоги, забезпечення права і задоволення потреб, у тому числі на безперешкодний доступ до об’єктів інфраструктури університету.
Університетом також заключено договори з проєктною організацією на проєктування облаштування пандусами об’єктів інфраструктури.
В університеті існують кімнати для годування, якими під час екзаменаційної сесії та складання ЕДКІ та КРОКу можуть скористатися здобувачки вищої освіти, які є годуючими матерями.