Адміністрація

Регламент подання пропозицій на преміювання На виконання норм Положення про преміювання працівників Одеського національного медичного університету (далі – Положення про преміювання), уведеного в дію наказом  Одеського національного медичного університету (далі - ОНМедУ) від 29 квітня 2021 року № 180-о, відповідно до Тимчасової методики визначення коефіцієнтів
Заходи щодо посилення контролю за збереженням життя та здоров’я здобувачів освіти ОНМедУ в період літніх канікул 2020-2021 навчального року. На виконання розпорядження ректора ОНМедУ Запорожана В.М. № 8 від 28.05.2021 року щодо посилення контролю за збереженням життя та здоров’я здобувачів освіти в період літніх канікул, здійснення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій в ОНМедУ
Валерій Запорожан наголосив на важливості дотримання трудової дисципліни в період перебування країни в «жовтій» карантинній зоні Керівництво Одеського національного медичного університету й надалі здійснюватиме суворий контроль над дотриманням трудової дисципліни на всіх управлінських ланках. Про це на засіданні Ректорату ОНМеДУ наголосив ректор, академік Валерій Запорожан. Трудова дисципліна регламентована діючим трудовим законодавством України, Статутом ОНМедУ, внутрішніми нормативними
В ОНМеДУ проходить випускна атестація ОСКІ-2 З 20 по 29 травня в ОНМедУ проведена випускна атестація студентів 6 курсу медичних факультетів у форматі ОСКІ (об’єктивного структурованого клінічного іспиту), який є складовою ЄДКІ (єдиного державного кваліфікаційного іспиту). Всі студенти з гідністю пройшли випробування на 12 станціях, кожна