Освітні програми

Спеціальність 222 «Медицина» ОС “Магістр”

Спеціальність 221 «Стоматологія» ОС “Магістр”

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» ОС “Магістр”

 

Спеціальність 222 «Медицина» ОС “Доктор філософії”

Спеціальність 221 «Стоматологія» ОС “Доктор філософії”

  • ОНП  ОНМедУ  Стоматологія
  • Навчальний план ОНМедУ Стоматологія
  • Відгуки ОНП Стоматологія
  • Обов’язкові компоненти СТОМАТОЛОГІЯ
  • Вибіркові компоненти СТОМАТОЛОГІЯ
  • Архів ОНП Стоматологія

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» ОС “Доктор філософії”

Спеціальність 228 «Педіатрія» ОС “Доктор філософії”