Освітні програми

Спеціальність 222 «Медицина» ОС “Магістр”

Спеціальність 221 «Стоматологія» ОС “Магістр”

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» ОС “Магістр”

 

Спеціальність 222 «Медицина» ОС “Доктор філософії”

Спеціальність 221 «Стоматологія» ОС “Доктор філософії”

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» ОС “Доктор філософії”

Спеціальність 228 «Педіатрія» ОС “Доктор філософії”