Освітні програми

Спеціальність 222 «Медицина» ОС “Магістр”

Спеціальність 221 «Стоматологія» ОС “Магістр”

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» ОС “Магістр”

 

Спеціальність 222 «Медицина» ОС “Доктор філософії”

 • ОНП ОНМедУ Медицина
 • Навчальний план ОНМедУ Медицина
 • Відгуки ОНП Медицина
 • Обов’язкові компоненти МЕДИЦИНА
 • Вибіркові компоненти_МЕДИЦИНА
 • Архів ОНП Медицина

Спеціальність 221 «Стоматологія» ОС “Доктор філософії”

 • ОНП  ОНМедУ  Стоматологія
 • Навчальний план ОНМедУ Стоматологія
 • Відгуки ОНП Стоматологія
 • Обов’язкові компоненти СТОМАТОЛОГІЯ
 • Вибіркові компоненти СТОМАТОЛОГІЯ
 • Архів ОНП Стоматологія

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» ОС “Доктор філософії”

 • ОНП ОНМедУ Фармація, промислова фармація
 • Навчальний план ОНМедУ Фармація, промислова фармація (Денна)
 • Навчальний план ОНМедУ Фармація, промислова фармація (Заочна)
 • Відгуки ОНП Фармація, промислова фармація
 • Обов’язкові компоненти Фармація, промислова фармація
 • Вибіркові компоненти Фармація, промислова фармація
 • Архів ОНП Фармація, промислова фармація

Спеціальність 228 «Педіатрія» ОС “Доктор філософії”

 • ОНП ОНМедУ Педіатрія
 • Навчальний план ОНМедУ Педіатрія
 • Відгуки ОНП Педіатрія
 • Обов’язкові компоненти Педіатрія
 • Вибіркові компоненти Педіатрія
 • Архів ОНП Фармація, промислова фармація