Загальна інформація

Одеський національний медичний університет (ОНМедУ) розпочав свою діяльність у 1900 році як медичний факультет Новоросійського університету. В 1920 році медичний факультет був перетворений у медичну академію, а з 1921 року став самостійним медичним інститутом (з 1954 р. носив ім’я М.І.Пирогова). Постановою Кабінету Міністрів від 29.08.1994 року йому присвоєно статус університету. У 2010 році університету надано статус національного.

За роки існування університету склалися і продовжують успішно діяти відомі науково-педагогічні школи, що принесли університету світову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені нашого університету.