Рада молодих вчених

Спільноту молодих вчених університету представляють здобувачі освіти та викладачі, що відповідають критеріям молодого вченого. Загальний доробок представників спільноти формує фундамент для розвитку молодіжної науки, формування наукової свідомості молоді та закладає основу на майбутнє, а також є певним дзеркалом ефективності управління та конкурентоспроможності університету.

План РМВ на 2022-2023 н.р.
План РМВ на 2023-2024 н.р.

Звіт РМВ за 2023 рік

Перспективні стратегії роботи Ради ОНМедУ на 2022-2027 роки

Контактна інформація:

Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ – Голова РМВ ОНМедУ
[email protected]
+380985781228

Олена ФІЛОНЕНКО – член РМВ
+380506514433

Рада молодих вчених (РМВ) при Одеському національному медичному університеті є колегіальним виборчим дорадчим органом, що утворений при університеті для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

РМВ є правонаступницею Ради Товариства молодих вчених університету.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної ради України, а також Положенням про Раду молодих вчених університету при Одеському національному медичному університеті.

Метою діяльності ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів.

Основними завданнями РМВ є:

  • – сприяння взаємодії між університетом та молодими вченими;
  • – підготовка пропозиції щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня їх творчого та професійного потенціалу;
  • – консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності та співробітництва з державними та іноземними установами;
  • – сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;
  • – підтримка молодих вчених у проведенні нами науково-організаційних, наукових та освітніх заходів, створенні об’єднань за інтересами;
  • – сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

Підпорядкування: РМВ є самостійною структурною одиницею університету, що звітує щодо своєї діяльності проректору з науково-методичної роботи з науковим напрямком.