Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.037

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 150-о від 28.03.2024) для розгляду дисертаційної роботи Пєткової Ірини Борисівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Рожковський Ярослав Володимирович, доктор мед. наук, професор, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Члени ради:

Рецензент – Богату Світлана Ігорівна, к.мед.н., доцент кафедри загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Опонент – Марчишин Світлана Михайлівна,  д.фарм.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського,  МОЗ України

Опонент –  Бурда Надія Євгеніївна, д.фарм.н., професор, Національний фармацевтичний університет, МОЗ України

Опонент – Карпюк Уляна Володимирівна,  д.фарм.н., професор, національний медичний університет імені О.О. Богомольця,  МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету Пєткової Ірини Борисівни «Фармакогностичне вивчення трави волошки синьої та одержання на її основі лікарських рослинних засобів», 226 «Фармація, промислова фармація»  .

Науковий керівник –  Унгурян Ліана Михайлівна, д.фарм.н., професор, професор кафедри організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету, МОЗ України

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Контакти – [email protected]

Дисертація Пєткової І.Б.

Підпис дисертації (Validation_Report)