Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.026

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 503-о від 05.10.2023) для розгляду дисертаційної роботи Берлінської Людмили Іванівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Манасова Гульсим Серікбаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Посохова Світлана Петрівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України

Рецензент – Носенко Олена Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України

Опонент – Бойчук Алла Володимирівна,  д. мед. н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Берлінської Людмили Іванівни:

«Рання діагностика та прогнозування пошкодження нирок при прееклампсії у вагітних», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Марічереда Валерія Геннадіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Берлінської Л.І. (pdf) 

Дисертація Берлінської Л.І. (p7s)

Підпис дисертації Берлінської Л.І. (Validation report)

Рецензія Носенко О.М.

Рецензія Посохова С.П.

Відгук Бойчук А.В.

Відгук Романенко Т.Г.

Захист дисертаційної роботи Берлінської Людмили Іванівни відбудеться: 05.12.2023 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації Берлінської Л.І. з електронною печаткою