Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.009

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.009 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України №1136 від 26.10.2021 у складі:

Голова ради – Грубник Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Малиновський Андрій Володимирович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент –  Іляшенко Вадим Вадимович, к.мед.н., Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Фелештинський Ярослав Петрович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика;

Опонент – Іоффе Олександр Юлійович, д.мед.н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України..

Прийняття до розгляду дисертації Атанасова Дмитра Вадимовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.009 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України від 26.10.2021 №1136 у складі: Грубнік Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (голова ради); члени ради: рецензент  – Малиновський Андрій Володимирович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; рецензент – Іляшенко Вадим Вадимович, к.мед.н., Одеський національний медичний університет МОЗ України; опонент – Фелештинський Ярослав Петрович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика; опонент – Іоффе Олександр Юрійович, д.мед.н., доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  МОЗ України;

прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету МОЗ України на тему:

«Використання збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні хворих на післяопераційні вентральні грижі» 222 «Медицина».

Науковий керівник – Четверіков Сергій Геннадійович, д.мед.н., професор кафедри хірургії №3 Одеського національного медичного університету МОЗ України

Анотація

Захист дисертаційної роботи Атанасова Дмитра Вадимовича

23.12.2021 о 13-00 за адресою: вул. Заболотного 26, КНП «Обласна клінічна лікарня» одеської обласної ради, 5 поверх, лекційна зала кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою ОНМедУ.

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету Атанасова Дмитра Вадимовича на тему: «Використання збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні хворих на післяопераційні вентральні грижі» 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор кафедри хірургії №3 ОНМедУ Четверіков С. Г.

Офіційні опоненти:

  • завідувач кафедри хірургії і проктології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, д.мед.н., професор Фелештинський Ярослав Петрович;
  • завідувач кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  МОЗ України, д.мед.н., професор Іоффе Олександр Юлійович.

Контакти – [email protected]

Дисертація_Атанасов Д.В.

Відгук_Іоффе О.Ю

Відгук_Фелештинський Я.П

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії Атанасова Дмитра Вадимовича