Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.025

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 503-о від 05.10.2023) для розгляду дисертаційної роботи Колесніченко Володимир Володимирович на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Євчев Федір Дмитрович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Щелкунов Анатолій Петрович, к.мед.н. асистент, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Опонент – Дєєва Юлія Валеріївна, д.мед.н., професор, Національний Медичний Унівеситет імені О. О. Богомольця, МОЗ України;

Опонент – Заболотна Діана Дмитрівна, д.мед.н., професор, Інститут оториноларингології ім. професора О. С. Коломійченка, НАМН України.

Опонент – Попович Василь Іванович,  д. мед. н., професор, ВПНЗ Львівський медичний університет

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету Колесніченко Володимир Володимирович:

«Аналіз факторів що впливають на проведення та післяопераційний перебіг операції тонзилектомії», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Пухлік Сергій Михайлович, д.мед.н., професор кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету, МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Колесніченко В.В. (pdf)

Дисертація Колесніченко В.В. (з ел.підписом)

Підпис дисертації Колесніченко В.В. (Validation report)

Рецензія Щелкунов А.П.

Відгук Заболотна Д.Д.

Відгук Дєєва Ю.В.

Відгук Попович В.І.

Захист дисертаційної роботи Колесниченка Володимира Володимировича відбудеться: 06.12.2023 о 14:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації Колесниченко В.В. з електронною печаткою