Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.028

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 503-о від 05.10.2023) для розгляду дисертаційної роботи Кірчева Владислава Віталійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Годлевський Леонід Семенович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Стоянов Олександр Миколайович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України

Рецензент – Грузевський Олександр Анатолійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Гоженко Анатолій Іванович, д.мед.н., професор, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України

Опонент – Савицький Іван Володимирович,  д. мед. н., професор, ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету Кірчева Владислава Віталійовича:

«Патогенетичне обґрунтування корекції моторних та когнітивних розладів при хронічній ішемії мозку», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Вастьянов Руслан Сергійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Кірчева В.В. (pdf)

Дисертація Кірчева В.В. (з ел.підписом)

Підпис дисертації Кірчева В.В. (Validation report)

Відгук Гоженко А.І.

Відгук Савицький І.В.

Рецензія Грузевський О.А.

Рецензія Стоянов О.М.

Захист дисертаційної роботи  Кірчева Владислава Віталійовича відбудеться: 12.12.2023 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою