Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.039

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 198-о від 24.04.2024) для розгляду дисертаційної роботи Юнусової Саидабону Ілхомжон кизи на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»  .

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Кресюн Валентин Йосипович, д. мед. н., професор, академік НАМН України, Одеський національний медичний університет, МОЗ

Члени ради:

Рецензент –  Унгурян Ліана Михайлівна, д.фарм.н., професор, Одеський національноий медичний університет, МОЗ України

Опонент – Марчишин Світлана Михайлівна,  д.фарм.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського,  МОЗ України

Опонент –  Кіреєв Ігор Володимирович, д.фарм.н., професор, Національний фармацевтичний університет, МОЗ України

Опонент – Бречка Наталія Михайлівна,  д.фарм.н., професор, ПЗВО “Харківський інститут медицини та біомедичних наук”,  МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію аспірантки кафедри фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету, Юнусової Саидабону Ілхомжон кизи «Фармакологічні властивості екстракту трави якірців сланких при експериментальному простатиті» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Науковий керівник – Рожковський Ярослав Володимирович, доктор мед. наук, професор, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Контакти – [email protected]

Дисертація Юнусова.pdf

Електронний підпис дисертації Юнусової (Validation_Report.pdf)