Наукометрія

Google Scholar як самопрезентація дослідницької продуктивності вченого ОНМедУ

Бібліотекою проведено дослідження поискової системы Google Scholar.

Під час роботи  було виявлено велику кількість наукових праць вчених ОНМедУ. Але, незважаючи на високу публікаційну активність,  академічна наукова статистика авторів є  недосяжною з причини відсутності  авторських профілей.

З понад 130 науковців  ОНМедУ роботи яких представлені в Google Scholar, лише 8 можуть отримати необхідну  для кожного вченого рейтингову статистику – кількість робот та посилань, індекс Гірша автора. А саме наявность профилю вченого в Google Scholar дозволяє отримати повний спектр наукової публікаційної активності автора.

З точки зору реальних показників цитування для україномовних авторів Google Scholar представляє зацікавленість опрацюванням великої кількості публікацій українською. Реалізовуючи на практиці слоган «Стоячи на плечах гігантів», Google Scholar дозволяє знаходити наукові роботи з джерел, що рецензуються, в т.ч. електронних, на всіх оперованих системою мовах. Окрім такої безперечної переваги, як реальна статистика цитованості, Google Scholar володіє простішим і доброзичливішим інтерфейсом і є безкоштовним ресурсом.

Виходячи з того, наполегливо  рекомендуємо науковим співробітникам ОНМедУ щонайшвидше сформувати авторські профілі на пошуковій платформі Google Scholar і зробити їх відкритими для знайомства і аналізу.

З питань, пов’язаних з роботою платформи Google Scholar, звертатися за тел. 067 278 31 69 Юрій Григорович

Науковцям про імпакт-фактор та індекс Хірша

Рекомендації щодо створення облікового запису та коригування ідентифікатора ORCID

Автор та ORCID