Науковцям про імпакт-фактор та індекс Хірша

Scopus являє собою найбільшу в світі бібліометричну і реферативну базу даних, яка індексує більше 18000 найменувань науково-технічних та медичних журналів близько 5000 провідних наукових видавництв.

Scopus веде статистику публікацій, підрахунок цитувань авторів з 1960 року. Це дозволяє проводити порівнювальний аналіз результатів міжнародної публікаційної активності вузів та наукових організацій як колективу вчених. Система Scopus дозволяє також визначити міжнародні індекси цитування авторів.

Кількість публікацій не завжди відображає якість статей. Одним із важливих критеріїв, який дозволяє оцінити і порівнювати рівень наукових досліджень у близьких галузях знань є імпакт-фактор (ІФ) журналу.

Щоб Ваша робота індексувалася в Scopus, вона повинна бути опублікована в одному з журналів, що входять до цих баз ( Перелік індексцитованих журналів та Фахові журнали України в міжнародній базі даних Scopus). Бажано, щоб він мав високий ІФ.

Scopus дозволяє також визначити показник цитування окремого вченого (індекс Хірша). Якщо у вченого опубліковано в Scopus, наприклад 100 статей, на кожну з яких є лише одне посилання, то його індекс Хірша (h-індекс) дорівнює одиниці. Таким же буде h-індекс дослідника, який опублікував одну статтю, але на неї є 100 посилань.

Чим більше h-індекс вченого, тим більші визнання і авторитет він має в науковому світі. Індекс Хірша вченого не може стати менше, він лише зростає з роками. Коректним є порівняння h-індексу всередині однієї галузі науки.

Scopus надає інформацію про вищі навчальні заклади щодо їх h-індексу. На основі цього нумерологічного показника складається рейтинг віузів, у тому числі українських.

За даними, які опубліковані бібліотекою ім.Вернадського в грудні 2011 року, і в які увійшли 100 українських вузів, Одеський національний медичний університет посів 32 місце. В Scopus з них процитовано 397. індекс Хірша університету дорівнює 9.

Найвищий h-індекс серед українських вузів – 51.

Серед 17 медичних вузів України, які потрапили до Топ-100, наш університет посів 6 місце.