Кафедри

Кафедри загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін           

 1. Суспільних наук
 2. Філософії, біоетики та іноземних мов
 3. Менеджменту охорони здоров’я

Кафедри медико-біологічного профілю        

 1. Анатомії людини
 2. Фізіології та біофізики
 3. Гістології, цитології, ембріології та патологічної морфології з курсом судової медицини
 4. Загальної та клінічної патологічної фізіології
 5. Медичної біології та хімії
 6. Фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання

Кафедри медико-профілактичного профілю               

 1. Гігієни та медичної екології
 2. Загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки з курсом мікробіології та вірусології

Кафедри терапевтичного профілю    

 1. Внутрішньої медицини № 1 
 2. Внутрішньої медицини № 2
 3. Дерматології та венерології
 4. Загальної практики
 5. Інфекційних хвороб
 6. Неврології та нейрохірургії
 7. Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії
 8. Медицини катастроф і військової медицини
 9. Сімейної медицини та поліклінічної терапії
 10. Психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії
 11. Професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології

Кафедри хірургічного профілю           

 1. Акушерства і гінекології
 2. Анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів
 3. Загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології
 4. Оториноларингології
 5. Променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології
 6. Офтальмології
 7. Травматології та ортопедії
 8. Хірургії 

Кафедри педіатричного профілю      

 1. Пропедевтики педіатрії
 2. Педіатрії 

Кафедри стоматологічного профілю

 1. Терапевтичної стоматології
 2. Хірургічної стоматології
 3. Ортопедичної стоматології
 4. Загальної стоматології
 5. Стоматології дитячого віку
 6. Ортодонтії

Кафедри фармацевтичного профілю

 1. Організації та економіки фармації з післядипломною підготовкою
 2. Загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії
 3. Фармацевтичної хімії та технології ліків

Міждисциплінарні кафедри

 1. Симуляційних медичних технологій