Кафедри

Кафедри загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін           

 1. Суспільних наук
 2. Філософії, біоетики та іноземних мов
 3. Менеджменту охорони здоров’я

Кафедри медико-біологічного профілю        

 1. Нормальної та патологічної клінічної анатомії
 2. Біофізики, інформатики та медичної апаратури
 3. Гістології, цитології та ембріології
 4. Загальної та клінічної патологічної фізіології
 5. Клінічної імунології, генетики та медичної біології
 6. Клінічної хімії та лабораторної діагностики
 7. Мікробіології, вірусології та імунології
 8. Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології
 9. Фізіології

Кафедри медико-профілактичного профілю               

 1. Гігієни та медичної екології
 2. Загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки

Кафедри терапевтичного профілю    

 1. Внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології
 2. Внутрішньої медицини № 2
 3. Внутрішньої медицини № 3
 4. Внутрішньої медицини № 4
 5. Дерматології та венерології
 6. Загальної практики
 7. Інфекційних хвороб
 8. Неврології та нейрохірургії
 9. Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії
 10. Медицини катастроф та військової медицини
 11. Сімейної медицини та поліклінічної терапії
 12. Фтизіопульмонології
 13. Психіатрії, наркології та медичної психології
 14. Професійної патології і функціональної діагностики

Кафедри хірургічного профілю           

 1. Акушерства та гінекології
 2. Анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів
 3. Загальної та військової хірургії
 4. Оториноларингології
 5. Променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології
 6. Офтальмології
 7. Травматології та ортопедії
 8. Урології та нефрології
 9. Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою
 10. Хірургії № 2
 11. Хірургії № 3
 12. Дитячої хірургії
 13. Судової медицини

Кафедри педіатричного профілю      

 1. Пропедевтики педіатрії
 2. Педіатрії № 1
 3. Педіатрії № 2
 4. Педіатрії №3 з післядипломною підготовкою
 5. Дитячих інфекційних хвороб

Кафедри стоматологічного профілю

 1. Терапевтичної стоматології
 2. Хірургічної стоматології
 3. Ортопедичної стоматології
 4. Загальної стоматології
 5. Стоматології дитячого віку
 6. Ортодонтії

Кафедри фармацевтичного профілю

 1. Організації та економіки фармації
 2. Фармакології та фармакогнозії
 3. Технології ліків
 4. Фармацевтичної хімії
 5. Загальної фармації з курсом клінічної фармакології

Міждисциплінарні кафедри

 1. Симуляційних медичних технологій