Фармацевтичної хімії та технології ліків

Гельмбольдт Володимир Олегович Завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор

Гельмбольдт Володимир Олегович – завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор, фахівець в області неорганічної хімії фтору і супрамолекулярної хімії. З 1992 р обіймав посаду завідувача лабораторією, а з 1997 року – відділом Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України. В 2008 р. очолив кафедру фармацевтичної хімії Одеського національного медичного університету, в 2014 р. отримав вчене звання професора кафедри фармацевтичної хімії та технології лікарських засобів. Область наукових інтересів – фармацевтична хімія неорганічних фторидів, супрамолекулярна хімія. Автор 8 патентів України, 3 монографій і більш ніж 300 наукових публікацій, в тому числі 185 статей в національних і міжнародних періодичних виданнях. Член редакційної колегії «Одеського медичного журналу», журналу «Питання хімії та хімічної технології» (Дніпро), «Фармацевтичного журналу» (Київ), член Спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при ОНМедУ.

Історія кафедри →

Нікітін Олексій Володимирович Завуч кафедри, старший викладач
Фізор Наталія Селіверстівна Кандидат фармацевтичних наук, доцент
Замкова Альона Вікторівна Кандидат біологічних наук, доцент
Ковпак Альона Василівна Кандидат фармацевтичних наук, доцент
Ложичевська Тетяна Вікторівна Кандидат хімічних наук, доцент
Осійчук Ольга Володимирівна Кандидат біологічних наук, доцент
Цісак (Кобернік) Альона Олександрівна Кандидат біологічних наук, доцент
Голубчик Христина Олегівна Кандидат хімічних наук, асистент
Клівняк Ірина Володимирівна Старший лаборант
Мельнік Ольга Анатоліївна Старший лаборант
Толкачева Наталія Дмитрівна Старший лаборант

Студентський науковий гурток

  • Викладач-керівник: асистент асистент Литвинчук Ірина Вікторівна
  • Голова гуртку: Петручок Дар'я Станіславівна
  • Контактні телефони:
  • (048) 777-98-28
  • Електронна адреса: [email protected]