Фармацевтичної хімії

Гельмбольдт Володимир Олегович Завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор

Гельмбольдт Володимир Олегович – завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор, фахівець в області неорганічної хімії фтору і супрамолекулярної хімії. З 1992 р обіймав посаду завідувача лабораторією, а з 1997 року – відділом Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України. В 2008 р. очолив кафедру фармацевтичної хімії Одеського національного медичного університету, в 2014 р. отримав вчене звання професора кафедри фармацевтичної хімії та технології лікарських засобів. Область наукових інтересів – фармацевтична хімія неорганічних фторидів, супрамолекулярна хімія. Автор 8 патентів України, 3 монографій і більш ніж 300 наукових публікацій, в тому числі 185 статей в національних і міжнародних періодичних виданнях. Член редакційної колегії «Одеського медичного журналу», журналу «Питання хімії та хімічної технології» (Дніпро), «Фармацевтичного журналу» (Київ), член Спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при ОНМедУ.

Історія кафедри →

Нікітін Олексій Володимирович Завуч кафедри
Анісімов Володимир Юрійович Кандидат біологічних наук, доцент
Осійчук Ольга Володимирівна Кандидат біологічних наук, доцент
Ложичевська Тетяна Вікторівна Кандидат хімічних наук, доцент
Литвинчук Ірина Вікторівна Асистент
Улізко Ігор Віталійович Асистент, секретар кафедри
Голубчик Христина Олегівна Асистент
Шишкін Іван Олегович Асистент
Кливняк Ірина Володимирівна Старший лаборант
Шишкін Іван Олегович Асистент

Студентський науковий гурток

  • Викладач-керівник: асистент Литвинчук І.В.
  • Голова гуртку: Пак В.О.
  • Контактні телефони:
  • (048) 777-98-28
  • Електронна адреса: [email protected]