Історія кафедри фармацевтичної хімії

Кафедра фармацевтичної хімії створена в складі фармацевтичного факультету у 2003 році.

Першим завідувачем кафедри став Едуард Іванович Іванов – доктор хімічних наук, професор, фахівець в області хімії пуринів.

У 2006 – 2008 роках обов’язку завідувача кафедрою виконувала кандидат хімічних наук, доцент Галина Іллівна Стручаєва.

У 2008 році кафедру очолив Володимир Олегович Гельмбольдт – доктор хімічних наук, фахівець в області неорганічної хімії фтору і супрамолекулярної хімії.

Володимир Олегович Гельмбольдт – автор 8 патентів України, 3 монографій і більш ніж 300 наукових публікацій, в тому числі 185 статей в національних і міжнародних періодичних виданнях. Член редакційної колегії «Одеського медичного журналу», журналу «Питання хімії та хімічної технології» (Дніпро), «Фармацевтичного журналу» (Київ), член Спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при ОНМедУ. Народився в Одесі в 1951 р. Середню школу закінчив із золотою медаллю в 1968 р., в тому ж році вступив на хімічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, який закінчив з відзнакою в 1973 р.

В 1974 – 1975 рр. – стажист-дослідник в лабораторії неорганічних полімерів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. Н.С. Курнакова АН СРСР (Москва), в 1975 – 1978 рр. навчався в цільовій аспірантурі цього ж інституту.

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію і був прийнятий на роботу на кафедру неорганічної хімії та хімічної екології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. У 1992 році захистив докторську дисертацію на тему: «Координационные возможности и стереохимия кремния(IV) во фторидных комплексах».

З 1992 р обіймав посаду завідувача лабораторією, а з 1997 року – відділом Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України.

В 2008 р. очолив кафедру фармацевтичної хімії Одеського національного медичного університету, в 2014 р. отримав вчене звання професора кафедри фармацевтичної хімії та технології лікарських засобів. Область наукових інтересів – фармацевтична хімія неорганічних фторидів, супрамолекулярна хімія.