Міжнародний факультет

Положення про міжнародний факультет

Історія міжнародного факультету ОНМедУ

3 кафедр
53 викладачів
2360 студентів

Керівництво факультета

Бурячківський Едуард Станіславович Декан Кандидат медичних наук, доцент
Левковська Вікторія Юріївна Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Гончаренко Ольга Володимирівна Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Вишницька Ірина Володимирівна Заступник декана Кандидат медичних наук, старший викладач
Ватан Майя Миколаївна Заступник декана Асистент
Целух Віктор Анатолійович Заступник декана Асистент
Розуменко Андрій Олександрович Заступник декана Асистент
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана Асистент
Макарчук Галина Миколаївна Старший інспектор
Діденко Наталія Василіївна Старший інспектор
Шпильова Катерина Олександрівна Старший інспектор
Атавіна Світлана Володимирівна Старший інспектор
Сагай Олена Юріївна Інспектор
Рубцова Тетяна Валеріївна Інспектор
Сівчук Ірина Сергіївна Інспектор
Розуменко Юлія Костянтинівна Інспектор
Кулібаба Тетяна Статіславівна Інспектор
Феденко Юрій Станіславович Провідний фахівець

Вчена рада факультета

Бурячківський Едуард Станіславович Голова Вченої ради доцент
Левковська Вікторія Юріївна Заступник голови Вченої ради доцент, кафедра гігієни та екології
Мокрієнко Еліна Миколаївна Секретар Вченої ради старший викладач, кафедра іноземних мов
Марічереда Валерія Геннадіївна Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) професор, кафедра акушерства та гінекології
Бурдін Ігор Євгенович Завідувач підготовчого відділення старший викладач, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології
Гончаренко Ольга Володимирівна Заступник декана доцент, кафедра терапевтичної стоматології
Вишницька Ірина Володимирівна Заступник декана доцент, кафедра організації та економіки фармації
Майстренко Оксана Миколаївна Заступник декана асистент, кафедра інфекційних хвороб
Розуменко Андрій Олександрович Заступник декана асистент, кафедра хірургічної стоматології
Ватан Майя Миколаївна Заступник декана асистент кафедри гігієни та медичної екології
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана асистент, кафедра загальної та клінічної патологічної фізиології
Целух Віктор Анатолійович Заступник декана асистент, кафедра дитячих інфекційних хвороб
Єрьомкіна Галина Геннадіївна Завідувач кафедри іноземних мов доцент
Сікорська Ольга Олександрівна Завідувач кафедри суспільних наук кандидат філологічних наук, доцент
Ханжи Володимир Борисович Завідувач кафедри філософії та біоетики доктор філософських наук, професор, кафедра філософії та біоетики
Золотарьова Наталія Артемівна Завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 академік АНВОУ, доктор медичних наук, професор
Головчук Валентина Тимофіївна старший викладач, кафедра філософії та біоетики
Мандель Олександр Володимирович доцент, кафедра біофізики, інформатики і медичної апаратури
Смаль Валерій Дмитрович асистент, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії
Алі Слеман Саеб Абдулрахман голова студентської ради факультету