Міжнародний факультет

Інформація про нас

3 кафедр
87 викладачів
3029 студентів

Керівництво факультета

Бурячківський Едуард Станіславович Декан Кандидат медичних наук, доцент
Левковська Вікторія Юріївна Заступник декана доцент кафедри гігієни та медичної екології, кандидат медичних наук
Майстренко Оксана Миколаївна Заступник декана Кандидат медичних наук, асистент
Гончаренко Ольга Володимирівна Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Головчук Валентина Тимофіївна Заступник декана Старший викладач
Вишницька Ірина Володимирівна заступник декана, кандидат медичних наук старший викладач
Целух Віктор Анатолійович заступник декана асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
Коваль Лариса Іванівна заступник декана, кандидат медичних наук асистент
Розуменко Андрій Олександрович заступник декана асистент
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана асистент кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології
Макарчук Галина Миколаївна Старший інспектор
Діденко Наталія Василіївна Старший інспектор
Шпильова Катерина Олександрівна Старший інспектор
Атавіна Світлана Володимирівна Старший інспектор
Сагай Олена Юріївна Інспектор
Рубцова Тетяна Валеріївна Інспектор
Сівчук Ірина Сергіївна Інспектор

Вчена рада факультета

Бурячківський Едуард Станіславович Голова Вченої ради доцент
Кукушкін Віталій Наумович Заступник голови Вченої ради доцент
Мокрієнко Еліна Миколаївна Секретар Вченої ради
Марічереда Валерія Геннадіївна Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків), кафедра акушерства та гінекології № 1 професор
Головчук Валентина Тимофіївна Заступник декана, кафедра філософії та біое-тики старший викладач
Бурдін Ігор Євгенович Заступник декана, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного вихо-вання і валеології старший викладач
Гончаренко Ольга Володимирівна Заступник декана, кафедра терапевтичної стоматології доцент
Вишницька Ірина Володимирівна заступник декана міжнародного факультету, кафедра організації та економіки фармації доцентзаступник декана міжнародного факультету, кафедра
Майстренко Оксана Миколаївна заступник декана міжнародного факультету, кафедра інфекційних хвороб асистент
Розуменко Андрій Олександрович заступник декана міжнародного факультету асистент кафедри хірургічної стоматології
Коваль Лариса Іванівна — заступник декана міжнародного факультету, кафедра педіатрії №3 з пілядипломною підготовкою асистент
Єрьомкіна Галина Геннадіївна зав. кафедри іноземних мов доцент
Мандель Олександр Володимирович кафедра біофізики, інформатики і медичної апаратури доцент
Ханжи Володимир Борисович кафедра філософії та біоетики доктор філософських наук, професор
Смаль Валерій Дмитрович кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії асистент
Сікорська Ольга Олександрівна Завідувач кафедри кандидат філологічних наук, доцент
Алі Слеман Саеб Абдулрахман голова студентської ради факультету
Омар Ахмед заступник голови студентської ради факультету

Кафедри, підпорядковані факультету: