Міжнародний факультет

Історія міжнародного факультету ОНМедУ

4 кафедр
53 викладачів
750 студентів

Керівництво факультета

Гончаренко Ольга Володимирівна Декан Кандидат медичних наук, доцент
Філоненко Олена В’ячеславівна Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Ватан Майя Миколаївна Заступник декана Асистент
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана Асистент
Макарчук Галина Миколаївна Старший інспектор
Діденко Наталія Василіївна Старший інспектор
Атавіна Світлана Володимирівна Старший інспектор
Шпак Вікторія Віталіївна Старший інспектор
Сагай Олена Юріївна Інспектор
Рубцова Тетяна Валеріївна Інспектор
Сівчук Ірина Сергіївна Інспектор
Феденко Юрій Станіславович Провідний фахівець

Вчена рада факультета

Гончаренко Ольга Володимирівна Голова Вченої ради доцент
Мокрієнко Еліна Миколаївна Секретар Вченої ради старший викладач, кафедра філософії, біоетики та іноземних мов
Бурячківський Едуард Станіславович Проректор з науково-педагогічної роботи доцент
Майдан Вадим Петрович Начальник відділу міжнародних освітніх програм
Головчук Валентина Тимофіївна Провідний фахівець відділу міжнародних освітніх програм
Бурдін Ігор Євгенович Завідувач підготовчого відділення міжнародного факультету старший викладач, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана асистент, кафедра загальної та клінічної патологічної фізиології
Ватан Майя Миколаївна Заступник декана асистент, кафедра гігієни та медичної екології
Філоненко Олена В’ячеславівна Заступник декана асистент, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання
Ханжи Володимир Борисович Завідувач кафедри філософії, біоетики та іноземних мов доктор філософських наук, професор
Сікорська Ольга Олександрівна Завідувач кафедри суспільних наук кандидат філологічних наук, доцент
Степанов Геннадій Федорович Завідувач кафедри медичної біології та хімії доцент
Бабієнко Володимир Володимирович Завідувач кафедри гігієни та медичної екології професор
Алі Слеман Саеб Абдулрахман Голова ради студентського самоврядування факультету