Міжнародний факультет

Положення про міжнародний факультет

Історія міжнародного факультету ОНМедУ

3 кафедр
53 викладачів
3029 студентів

Керівництво факультета

Бурячківський Едуард Станіславович Декан Кандидат медичних наук, доцент
Левковська Вікторія Юріївна Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Майстренко Оксана Миколаївна Заступник декана Кандидат медичних наук, асистент
Гончаренко Ольга Володимирівна Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент
Вишницька Ірина Володимирівна Заступник декана Кандидат медичних наук, старший викладач
Головчук Валентина Тимофіївна Заступник декана Старший викладач
Целух Віктор Анатолійович Заступник декана Асистент
Розуменко Андрій Олександрович Заступник декана Асистент
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана Асистент
Макарчук Галина Миколаївна Старший інспектор
Діденко Наталія Василіївна Старший інспектор
Шпильова Катерина Олександрівна Старший інспектор
Атавіна Світлана Володимирівна Старший інспектор
Сагай Олена Юріївна Інспектор
Рубцова Тетяна Валеріївна Інспектор
Сівчук Ірина Сергіївна Інспектор
Розуменко Юлія Костянтинівна Інспектор

Вчена рада факультета

Бурячківський Едуард Станіславович Голова Вченої ради доцент
Левковська Вікторія Юріївна Заступник голови Вченої ради доцент, кафедра гігієни та екології
Мокрієнко Еліна Миколаївна Секретар Вченої ради старший викладач, кафедра іноземних мов
Марічереда Валерія Геннадіївна Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) професор, кафедра акушерства та гінекології
Головчук Валентина Тимофіївна Заступник декана старший викладач, кафедра філософії та біоетики
Бурдін Ігор Євгенович Завідувач підготовчого відділення старший викладач, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології
Гончаренко Ольга Володимирівна Заступник декана доцент, кафедра терапевтичної стоматології
Вишницька Ірина Володимирівна Заступник декана доцент, кафедра організації та економіки фармації
Майстренко Оксана Миколаївна Заступник декана асистент, кафедра інфекційних хвороб
Розуменко Андрій Олександрович Заступник декана асистент, кафедра хірургічної стоматології
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана асистент, кафедра загальної та клінічної патологічної фізиології
Целух Віктор Анатолійович Заступник декана асистент, кафедра дитячих інфекційних хвороб
Єрьомкіна Галина Геннадіївна Завідувач кафедри іноземних мов доцент
Мандель Олександр Володимирович доцент, кафедра біофізики, інформатики і медичної апаратури
Ханжи Володимир Борисович доктор філософських наук, професор, кафедра філософії та біоетики
Смаль Валерій Дмитрович асистент, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії
Сікорська Ольга Олександрівна Завідувач кафедри суспільних наук кандидат філологічних наук, доцент
Алі Слеман Саеб Абдулрахман голова студентської ради факультету

Кафедри, підпорядковані факультету: