Міжнародний факультет

Історія міжнародного факультету ОНМедУ

5 кафедр
53 викладачів
2360 студентів

Керівництво факультета

Гончаренко Ольга Володимирівна Декан Кандидат медичних наук, доцент
Вишницька Ірина Володимирівна Заступник декана Кандидат медичних наук, старший викладач
Ватан Майя Миколаївна Заступник декана Асистент
Розуменко Андрій Олександрович Заступник декана Асистент
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана Асистент
Макарчук Галина Миколаївна Старший інспектор
Діденко Наталія Василіївна Старший інспектор
Шпильова Катерина Олександрівна Старший інспектор
Атавіна Світлана Володимирівна Старший інспектор
Сагай Олена Юріївна Інспектор
Рубцова Тетяна Валеріївна Інспектор
Сівчук Ірина Сергіївна Інспектор
Кулібаба Тетяна Статіславівна Інспектор
Феденко Юрій Станіславович Провідний фахівець

Вчена рада факультета

Гончаренко Ольга Володимирівна Голова Вченої ради доцент
Мокрієнко Еліна Миколаївна Секретар Вченої ради старший викладач, кафедра іноземних мов
Марічереда Валерія Геннадіївна Перший проректор професор, кафедра акушерства та гінекології
Бурдін Ігор Євгенович Завідувач підготовчого відділення старший викладач, кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології
Вишницька Ірина Володимирівна Заступник декана доцент, кафедра організації та економіки фармації
Розуменко Андрій Олександрович Заступник декана асистент, кафедра хірургічної стоматології
Ватан Майя Миколаївна Заступник декана асистент кафедри гігієни та медичної екології
Кірчев Владислав Віталійович Заступник декана асистент, кафедра загальної та клінічної патологічної фізиології
Майстренко Марія Сергіївна Заступник декана асистент кафедри внутрішньої медицини №1
Потапчук Юрій Олександрович Заступник декана асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів
Єрьомкіна Галина Геннадіївна Завідувач кафедри іноземних мов доцент
Сікорська Ольга Олександрівна Завідувач кафедри суспільних наук кандидат філологічних наук, доцент
Ханжи Володимир Борисович Завідувач кафедри філософії та біоетики доктор філософських наук, професор, кафедра філософії та біоетики
Золотарьова Наталія Артемівна Завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 академік АНВОУ, доктор медичних наук, професор
Рудінська Олена Володимирівна Завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я кандидат економічних наук, доцент
Головчук Валентина Тимофіївна старший викладач, кафедра філософії та біоетики
Мандель Олександр Володимирович доцент, кафедра біофізики, інформатики і медичної апаратури
Смаль Валерій Дмитрович асистент, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії
Алі Слеман Саеб Абдулрахман голова студентської ради факультету