Підготовче відділення міжнародного факультету

Положення про підготовче відділення міжнародного факультету ОНМедУ

Договір про надання освітніх послуг на підготовчому факультеті (зразок)

Робоча програма для підготовчого факультету з хімії

Робоча програма для підготовчого факультету з української мови

Робоча програма для підготовчого факультету з російської мови

Робоча програма для підготовчого факультету з країнознавства (рос)

Робоча програма для підготовчого факультету з країнознавства (укр)

Робоча програма для підготовчого факультету з біології (укр)

Робоча програма для підготовчого факультету з фізики (рос)

Робоча програма для підготовчого факультету з математики (рос)

Робоча програма для підготовчого факультету з інформатики (рос)

Бурдін Ігор Євгенійович завідувач підготовчого відділення, старший викладач
Побережська Кристина Олегівна викладач
Салтановська Наталія Валеріївна викладач
Черемісіна Анна Олександрівна викладач