Загальної практики

  • Контактний телефон: (048) 746-56-71
  • Адреса: Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ, 65009, вул. Тiниста, 8, каб.410, Одеса, Україна.
  • Електронна адреса: [email protected]

Волошина Олена Борисівна Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Волошина Олена Борисівна– доктор медичних наук, професор. З 2005 р. працює завідувачем кафедри загальної практики і медичної реабілітації Одеського національного медичного університету. У 2017 році кафедра реорганізована в кафедру загальної практики ОНМедУ.

О. Б. Волошина є ініціатором і керівником ряду наукових досліджень, присвячених актуальним питанням лікування та реабілітації пацієнтів із серцево-судинною патологією. Автор понад 250 друкованих робіт, 8 патентів на винахід. Під керівництвом професора О.Б. Волошиної успішно захищено 8 кандидатських дисертацій.

Професор О.Б. Волошина – голова атестаційної комісії зі спеціальності “Терапія” факультету післядипломної освіти Одеського національного медичного університету, член спеціалізованої вченої ради у НМАПО ім. П.Л.Шупика зі спеціальності 14.01.38 – «Загальна практика- сімейна медицина». У 2005 р. обрана головою Одеської регіональної асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини.

Активно приймає участь у проведенні українських та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів з актуальних питань сімейної медицини. Бере участь в міжнародних проектах з розвитку загальної практики – сімейної медицини в Україні.

Історія кафедри →

Сайт кафедри

Ковальчук Лариса Іванівна Кандидат медичних наук, доцент
Драгомирецька Наталія Володимирівна Доктор медичних наук, професор
Дукова Ольга Робертівна Кандидат медичних наук, доцент
Лисий Ігор Станіславович Завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Бугерук Вікторія Вікторівна Кандидат медичних наук, доцент
Найдьонова Олена Вікторівна Кандидат медичних наук, асистент
Бусел Світлана Валентинівна Кандидат медичних наук, асистент
Чайка Анна Олександрівна Кандидат медичних наук, асистент
Збітнєва Вікторія Олегівна Кандидат медичних наук, асистент
Рузанова Єлизавета Вікторівна Кандидат медичних наук, асистент
Балашова Ірина Віталіївна Кандидат медичних наук, асистент
Саморукова Вікторія Володимирівна Кандидат медичних наук, асистент
Дичко Тетяна Олександрівна Асистент

Клінічні бази

Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка)

Студентський науковий гурток

  • Викладач-керівник: Найдьонова Олена Вікторівна
  • Голова гуртку: Кас΄яненко Людмила Василівна
  • Розклад засідань: По четвергах щотижнево
  • Контактні телефони:
  • (048) 746-56-71; 097-706-78-80
  • [email protected]
  • Електронна адреса: [email protected]