Центр реконструктивної та відновної медицини

Академічні традиції. Інноваційні технології.

Ідея організації Університетської клініки в Одесі належить ректору Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) академіку В.М.Запорожану. Ця модель клініки дозволила об’єднати під одним дахом кращі лікарські, педагогічні та  наукові кадри.

Днем народження Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ (Центр) вважається 1 січня 2004р. Саме з цього для у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України вперше в країні була створена Університетська клініка як підрозділ Одеського державного медичного університету. А проект її створення став пілотним для всієї країни.

За відносно короткий термін наш Центр перетворився на сучасний прогресивний заклад, який в повній мірі відповідає стратегії інтеграції України в Європейський простір та реформування вищої медичної освіти.

Сьогодні наш Центр є:

–         Багатопрофільним медичним закладом та має бездоганну репутацію як лікувально-діагностичний та дослідницький центр;

–         Не тільки лікувальним, але й науково-дослідницьким центром. Це важливо, тому що інновації рятують життя в самих складних випадках та значно полегшують процес лікування;

–         В практику впроваджений принцип участі пацієнта, як партнера лікаря, в процес лікування, що позитивно впливає на перебіг хвороби;

–         Впроваджена та працює система менеджменту якості, яка є гарантією високого рівня медичної допомоги.

Діяльність Центру реалізується в трьох головних напрямках: навчання студентів та післядипломна підготовка лікарів, наукова робота й впровадження її результатів у практику, а також надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги,

Центр устаткований найсучаснішим медичним обладнанням. Електронний документообіг забезпечується за допомогою інформаційної системи «Доктор Елєкс». Основний напрямок роботи Центру – використання високотехнологічних малоінвазивних, органозберігаючих технологій з залученням висококваліфікованих спеціалістів різних профілей.

Щорічно за медичною допомогою в Центр звертаються до 70 тисяч пацієнтів, стаціонарне лікування проходять до 7 тисяч, проводиться більше 3,5 тисяч оперативних втручань.

Сьогодні в Центрі працює 11 лікувально-діагностичних відділень та 6 допоміжних підрозділів.

Центр є базою для семи кафедр ОНМедУ, консультативну допомогу надають співробітники 13 кафедр. Медичне обслуговування забезпечує більше десяти докторів медичних наук та тридцяти п’яти кандидатів медичних наук.

Центр тричі пройшов державну реєстрацію, йому підтверджена вища кваліфікаційна категорія. В 2014р. Центр першим з лікувальних закладів півдня України пройшов міжнародну сертифікацію, а в 2018р. – ресертифікаційний аудит з впровадження та розвитку системи менеджменту якості у відповідності до вимог ISO 9001:2015 / ДСТУ ISO 9001:2015.

Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ очолює  кандидат медичних наук, лікар вищої категорії – Бусел Світлана Валентинівна

Адміністрація Центру реконструктивної та відновної медицини

Поліклінічно-консультативне відділення

Відділення лабораторної діагностики

Відділення функціональної, ультразвукової, променевої та ендоскопічної діагностики

Відділення внутрішніх хвороб на 60 ліжок

Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 12 ліжок

Хірургічне відділення з інвазивними методами діагностики та лікування на 60 ліжок

Операційне відділення

Неврологічне відділення

Відділення медичної реабілітації та фізіотерапії

Патологоанатомічне відділення

Відділення стоматології