Хірургічне відділення з інвазивними методами діагностики та лікування

Осадчий Дмитро Миколайович – завідувач хірургічного відділення  Центру реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету (Університетська клініка), кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, асистент кафедри хірургії № 3 . Є одним з провідних спеціалістів в Україні з лапароскопічної хірургії, виконує складні лапароскопічні операції при онкопатології шлунку, стравоходу, кишківника, підшлункової залози, печінки, надниркових залоз, разом з урологами виконує операції при онкопатології сечовивідної та статевої систем. Також виконує операції при патології зовнішніх жочних шляхів з приводу хвороб гострого та хронічного характеру, в т.ч. ускладнених,  гриж передньої черевної стінки , стравохідного отвору діафрагми. З 2012 року виконує операції з приводу ожиріння та цукрового діабету II типу (баріатрична хірургія) на високому професійному рівні (sleeve, by-pass, mini-by-pass), які виключають саму його причину – переїдання. Є автором понад 40 публікацій у наукових журналах, монографіях, статях і довідниках.

Відділення хірургії з інвазивними методами діагностики та лікування є самостійним структурним підрозділом Центру та забезпечує надання багатопрофільної висококваліфікованої медичної допомоги шляхом активного виявлення, лікування та реабілітації хворих хірургічного профілю, досягнення принципово нового рівня якості та культури організації хірургічної допомоги.

Лікарі хірургічного відділення з інвазивними методами діагностики та лікування

На базі хірургічного відділення виконується високоспеціалізована загальнохірургічна, урологічна, гінекологічна, травматологічна, нейрохірургічна, отоларингологічна, судинна, торакальна допомога хворим хірургічного та онкологічного профілю.

На високому сучасному рівні виконуються операції на шлунку, підшлунковій залозі, на печінці і жовчних шляхах, операції на товстій кишці, прямій кишці; виконуються всі види грижепластики і абдомінопластики із застосуванням поліпропіленових сіток; пластичні і реконструктивні операції. Широко використовуються лапароскопічні методики. З їх допомогою проводяться операції на органах черевної порожнини і малого таза, заочеревинного простору. На високому професійному рівні виконуються різної складності травматологічні та нейрохірургічні операції із застосуванням сучасних методик, технологій і матеріалів.

Постановці правильного діагнозу допомагає велика діагностична база. Відділення взаємодіє із структурними підрозділами Центру з питань обстеження,   лікування хворих, з кафедрами ОНМедУ з питань методичної та консультативної допомоги. В практичну діяльність відділення введено наступні методики: гіпертермічна внутришньоочеревинна хіміоперфузія (HIPEC) та  хіміоперфузія  кінцівок (ILP), торакотомічні та торакоскопічні втручання. Використовується молекулярно-резонансний апарат «Vesalius» (молекулярний ніж) для максимально безпечного розсічення тканин при нейрохірургічних втручаннях.  Крім того, впроваджуються операції на великих магістральних судинах і аорті, продовжується вдосконалення методик контактної літотрипасії, і завдяки стійці «KARL STORZ – ENDOSKOPE  D-light P» збільшується якість надавання хірургічної допомоги при будь-якій онкопатології. Відділення взаємодіє із структурними підрозділами Центру з питань обстеження,   лікування хворих, з кафедрами ОНМедУ з питань методичної та консультативної допомоги.

Хірургічне відділення центру реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету (Університетська клініка), є базою кафедри хірургії № 3 ОНМедУ.

Четверіков Сергій Генадійович – доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 3 ОНМедУ хірург, онкохірург, що є досвідченим спеціалістом з онкоабдомінальної хірургії, що виконує широкий спектр втручань з приводу злоякісних пухлин органів черевної порожнини. Є одним з провідних спеціалістів з проблеми абдомінального ехінококозу та ехінококозу печінки з приводу яких виконує переважно сучасні малоінвазивні лапароскопічні втручання. Крім того має значний досвід в герніології, біліарній лапароскопічній хірургії.

Викладацький склад кафедри на базі центру реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету (Університетська клініка) представлений професорами, докторами наук, асистентами, переважна більшість з яких має ступінь кандидата медичних наук. Всі викладачі є досвідченими діючими лікарями різних спеціальностей, що забезпечує високий рівень навчальної підготовки на базі кафедри студентів, інтернів, клінічних ординаторів та провдення циклів післядипломної освіти. Колективом кафедри виконується наукова робота за багатьма напрямами. Кафедра має сучасне матеріально технічне забезпечення що дозволяє в клінічній практиці в переважній більшості випадків діагностичний та лікувальний процес підтримувати на високому сучасному рівні з використанням сучасних методів та технологій, що позитивно впливає на результати лікувального процесу.

Кафедра хірургії № 3 спільно з відділенням хірургії з інвазивними методами діагностики та лікування є самостійними структурними підрозділами Центру та забезпечують надання багатопрофільної висококваліфікованої медичної допомоги шляхом активного виявлення, лікування та реабілітації хворих хірургічного профілю, досягнення принципово нового рівня якості та культури організації хірургічної допомоги.

 

На базі кафедри хірургії № 3 та у хірургічному відділенні надається хірургічна допомога при наступних станах:

І. Загальна та абдомінальна хірургія

Головне завдання команди медичного персоналу відділення хірургії Університетської клініки – допомогти Вам і Вашим близьким у вирішенні хірургічних проблем будь-якої складності. Кращі практичні хірурги використовують новітнє обладнання і застосовують провідні світові методики, щоб Ви могли отримувати хірургічне лікування на найвищому рівні.  Операційний блок та відділення інтенсивної терапії хірургічного відділення нашої Клініки обладнані новітнім хірургічним обладнанням, лапароскопічними, електрокоагуляційними, ультразвуковими та рентгенологічними хірургічними пристроями,  системами життєзабезпечення, сучасною наркозно-дихальної та реанімаційної апаратурою, а також іншим новітнім обладнанням.Нові технологічні рішення операційних столів, дихальної апаратури та моніторингової системи, освітлення повністю відповідають світовим стандартам і дозволяють нашим фахівцям проводити оперативні втручання будь-якої складності. Сучасні технології, що застосовуються в Клініці, дозволяють скоротити терміни перебування пацієнта в стаціонарі навіть після складних операції до кілька днів з подальшим амбулаторним наглядом.

II. Онкохірургія

Онкохірургічний напрямок роботи хірургічного відділення нашої Клініки поєднав досвід провідних фахівців в області діагностики і лікування різних онкопатологій для своєчасного виявлення і лікування ракових захворювань, а також проведення превентивних заходів для пацієнтів з високим рівнем ризику.    Провідні фахівці нашої Клініки виконують високотехнологічні операції з використанням сучасної ендоскопічної апаратури. Хірургічне втручання виконується як етап комплексного або комбінованого лікування в поєднанні з хіміо- або променевою терапією. Операційні бригади включають в себе фахівців вищої категорії різних спеціальностей, що дозволяє виконувати операції при пухлинах з ураженнях органів різних систем , органів і локалізацій. Однією з переваг нашого відділення є  введення в практику нових методик лікування ракових захворювань, таких як застосування регіональної хіміотерапії, використання технологічно складних можливостей гіпертермічної інтраабдомінальної хіміоперфузії та інших методик.    Хірургічне відділення нашої Клініки входить в список ексклюзивних стаціонарів, де виконуються втручання вищого ступеню складності – циторедуктивні оперативні втручання, операції за типом (salvage-surgery – «хірургія порятунку») при запущених стадіях різних онкозахворювань. Вся поточна робота в області консервативного і оперативного лікування у відділенні організована на основі постійного підвищення професійної кваліфікації співробітників, ґрунтовного вивчення наукової і спеціальної літератури, глибокого аналізу даних патологоанатомічних результатів і рентгенівських обстежень, а також на основі спільної роботи з провідними фахівцями інших відділень нашої Клініки.

III. Гінекологія

Наше головне завдання – допомогти вам зберегти жіноче здоров’я. Саме для цього висококваліфіковані фахівці нашого центру, використовуючи передові методики і найкраще обладнання, проводять діагностику, лікування і профілактику будь-яких гінекологічних проблем. Якщо вас турбують болі в області малого тазу, порушення менструального циклу, виділення, кровотечі, нетримання сечі і будь-які інші симптоми з боку гінекології – звертайтеся за допомогою до нас.
Висока результативність роботи нашого відділення обумовлена:
• роботою команди висококваліфікованих фахівців;
• наявністю кращого обладнання для діагностики, лікування і профілактики гінекологічних проблем;
• використанням сучасних технологій і методик при виконанні оперативних втручань;
• застосуванням персоніфікованого підходу до кожної пацієнтці.

Наші фахівці проводять лікування різних патологій в області гінекології. Серед величезного переліку операцій, що виконуються у відділенні на особливу увагу заслуговують ексклюзивні реконструктивно-пластичні операції на органах малого таза, сучасні лапароскопічні оперативні втручання. Перевагою в лікуванні онкогінекологічної патології є можливість виконувати операції будь-якого рівня складності, як на початкових, так і на запущених стадіях раку жіночої статевої системи і рецидивних пухлинах, завдяки мультидисциплінарної команди наших хірургів і високому рівню анестезіологічної допомоги.

IV. Урологія

У сучасній урології перевага надається лапароскопічним та ендоскопічним оперативним втручанням – урологічний підрозділ хірургічного відділення нашої клініки не виняток у цьому підході.
Нашими фахівцями проводиться широкий спектр урологічних оперативних втручань:
• пластики протяжних звужень сечівника, сечостатевих свищів, звужень мисково-сечовідного сегменту нирки лапароскопічним доступом;
• резекції великих кіст нирки;
• нефректомії;
• резекції нирки (парціальної нефректомії при злоякісних і доброякісних пухлинах нирки);
• повне видалення сечового міхура при великих пухлинах з заміщенням віддаленого сечового міхура ділянкою тонкої кишки;
• і багато іншого.
Поряд з традиційними операціями, проведеними нашими фахівцями, пріоритетними напрямками урологічної служби нашої клініки також є:
• реконструктивна урологія;
• онкоурологія
• лікування сечокам’яної хвороби

 V. Проктологія

«Делікатні проблеми» – захворювання прямої кишки, одні з найпоширеніших хвороб людини. На жаль, більшість пацієнтів соромляться того, що виникли ці проблеми, постійно відкладають візит до проктолога, сподіваючись впорається із захворюванням самостійно, черпаючи інформацію з надр інтернету або реклами і займаючись самолікуванням, що неминуче призводить до прогресування захворювання. Своєчасна діагностика дозволяє не тільки виявити захворювання на ранній стадії (особливо це стосується онкологічних захворювань), але і виключити оперативне лікування таких поширених захворювань як геморой або анальна тріщина, обмежившись консервативним лікуванням або малоінвазивними методами лікування.
На базі відділення хірургії нашої Клініки пацієнтам проводяться:
• діагностичні маніпуляції (ректороманоскопія, відеоаноскопія);
• безопераційні методи лікування геморою (латексне лігування, медикаментозне лікування);
• малоінвазивні методи (THD – трансанальна гемороїдальна деартерізація);
• класичні оперативні втручання за допомогою радіохвильового скальпеля, що дозволяє істотно скоротити терміни перебування в стаціонарі і якомога швидше повернутися до звичайного життя.
У лікуванні захворювань прямої кишки, крім професіоналізму і досвіду, головне місце відводиться вмінню лікаря спілкуватися з хворим, терпляче допомагати йому, не підганяти лікування під єдиний шаблон, тому що кожен пацієнт індивідуальний і йому дуже важко ділиться своїми проблемами в такій делікатній області. Увага і терпіння – гасло проктологічної служби нашої Клініки. Наші пацієнти завжди знаходяться під пильною увагою і спостереженням кращих фахівців від моменту обстеження і до повного одужання.

VI. Травматологія та ортопедія

Пріоритетними напрямками служби травматології та ортопедії нашої клініки є малоінвазивні операції на суглобах (артроскопія), естетична хірургія стоп, спортивна травма, ендопротезування суглобів, також ортопедичні операції при травматичному і патологічному, в тому числі і пухлинному ушкодженню хребета. Висококваліфіковані фахівці нашого відділення успішно лікують порушення постави, болі в шиї і спині, артрити, артрози і багато інших хвороб опорно-рухової системи. Щоб всі маніпуляції проходили комфортно для пацієнта, лікарі можуть застосувати місцеву анестезію.
Для діагностики ортопедичних захворювань наші фахівці використовують всебічне клінічне та ультразвукове обстеження суглобів і кісток, КТ та МРТ і лабораторні дослідження.

VII. Пластична  хірургія.

Фахівці відділення хірургії нашої Клініки допоможуть вам комплексно вирішити «делікатні проблеми», домогтися гарної соціальної адаптації та поліпшення якості вашого життя.

Область застосування реконструктивно-пластичної хірургії:
• відновлення після великих і важких травм – пластична корекція рубцевих змін, реконструкція нормального шкірного покриву з використанням пересадженого клаптя, нарощування шкіри на ураженій ділянці завдяки її природної еластичності та ін .;
• мікрохірургічні втручання при лікуванні різних захворювань – реконструктивні операції на судинах, нервах і інших мікроструктурах. Мікрохірургічні методики дозволяють уникнути інвалідизації онкологічним хворим, у яких утворюються комбіновані дефекти після хірургічного видалення пухлини. Тканинний трансплантат формується і безболісно переноситься на судинній ніжці або без неї, зрощуються нерви і судини, забезпечуючи нормальну іннервацію і трофіку пересаджених тканин;
• реконструкція молочних залоз після радикальної мастектомії – власними тканинами або за допомогою імплантів, а також комбінуючи обидва методи. Методика проведення відновної операції підбирається в індивідуальному порядку, виходячи їх фізіологічних особливостей і онкологічного статусу пацієнтки. Успішна операція дозволяє відновити обсяг, реконструювати форму залози з сосково-ареолярную комплексом. При цьому зберігається симетрія молочних залоз.
• різні функціональні дефекти (вроджені або посттравматичні) органів, суглобів або частин тіла людини.
Наше відділення пропонує широкий спектр малоінвазивних методик (мікрохірургія), що дозволяють уникнути важких багатоетапних втручань. Успішно проведена відновна пластична операція дозволить домогтися гарної соціальної адаптації та поліпшити якість життя пацієнта, повертаючи йому відчуття власної повноцінності.

VIII. Судинна хірургія

Напрямок судинної хірургії нашого хірургічного відділення спеціалізовано займається лікуванням кровоносних судин. Звернувшись до нас, ви можете бути впевнені, що вашим недугою буде займатися команда висококваліфікованих судинних хірургів (ангіохірург), ефективно використовують малоінвазивні методи хірургічного лікування судин, які не вимагають великих розрізів, мінімально травматичні і дуже результативні.

Своєчасне звернення до судинного хірурга може врятувати вас від руйнівних наслідків захворювань судин, таких як інсульт, тромбофлебіти, тромбози, трофічні виразки, ампутація ніг, гостра ниркова недостатність, розрив судин і багато іншого.
Звернувшись до фахівців судинного хірургу клініки ви отримаєте:
• консультації кращих фахівців;
• всебічне клінічне та ультразвукове обстеження судинної системи, КТ та МРТ артерій і вен;
• індивідуальну програму медикаментозної терапії ураження судин;
• склеротерапію при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок;
• оперативні втручання при варикозному розширенні вен з застосуванням лазера;
• реконструктивні судинні операції при стенозуючих і оклюзуючих ураженнях сонних артерій і магістральних артерій кінцівок (атеросклероз, аортоартеріїт);
• персоніфікований підхід до кожного пацієнта.

IX. Мамологія

Наша Клініка зібрала команду найкращих фахівців в області мамології, гінекології, онкології, генетики, променевої діагностики і лікування онкологічних захворювань, які день у день трудяться на благо жіночого здоров’я, застосовуючи на практиці провідні світові досягнення медицини. Пріоритетним напрямком мамологічної служби нашої Клініки є виконання повного обсягу консервативного і оперативного лікування пацієнток з доброякісною і злоякісною патологією молочних залоз з обов’язковим дотриманням правил естетичної і реконструктивно-пластичної хірургії. Такий підхід дозволяє комплексно допомогти пацієнткам, домогтися гарної соціальної адаптації та поліпшення якості їх життя. Широко затребуваним напрямком нашої роботи є превентивна онкологія, коли на підставі дослідження сімейного анамнезу і індивідуального генетичного статусу пацієнткам з високим ризиком виникнення онкологічних захворювань пропонуються профілактичні заходи для їх попередження.

X. Нейрохірургія

Висококваліфіковані фахівці нейрохірургічного напрямку нашої Клініки надають планову допомогу при різній патології периферичної та центральної нервової системи, патології хребетного стовпа (пухлини центральної і периферичної нервової системи, грижі міжхребцевих дисків, переломи тіл хребців і багато іншого). Операційний блок оснащений сучасним обладнанням (операційний мікроскоп Carl Zeiss (Німеччина), пересувна діагностична рентгенівська система С-дуга EVO-R Apelem (Франція), багатофункціональна консоль Core Stryker (США)). Використовуються матеріали та інструменти провідних світових виробників (Stryker, DePuy Spine, Codman, Paradigm Spine, Medtronic). Пріоритетним напрямком роботи нейрохірургічних напрямку є використання малоінвазивних методик, які дозволяють скоротити перебування пацієнта в стаціонарі і, в максимально короткі терміни, повернутися до повсякденного життя. Саме тому, нашими фахівцями широко застосовуються всі види блокад, вертебропластика, черезшкіряні системи стабілізації, операції з ендоскопічною асістенцією і багато іншого.

В практичній діяльності відділення та кафедри використовується методика гіпертермічної внутришньоочеревинної хіміоперфузії (HIPEC), яка застосовується при поширеному онкопроцесі черевної порожнини,  та  хіміоперфузія  кінцівок (ILP), яка застосовується при саркомі м’яких тканин і меланомі верхніх та нижніх кінцівок. Використовується молекулярно-резонансний апарат «Vesalius» (молекулярний ніж) для максимально безпечного розсічення тканин при нейрохірургічних втручаннях.  Крім того, впроваджуються операції на великих магістральних судинах і аорті, продовжується вдосконалення методик контактної літотрипсії, і завдяки стійці «KARL STORZ – ENDOSKOPE  D-light P» збільшується якість надавання хірургічної допомоги при будь-якій онкопатології. Установці правильного діагнозу допомагає велика діагностична база. Відділення та кафедра взаємодіють із структурними підрозділами Центру з питань обстеження, лікування хворих, з кафедрами ОНМедУ з питань методичної та консультативної допомоги.