Відділення лабораторної діагностики

Полукарова Лілія Анатоліївна – завідувач відділення лабораторної діагностики, лікар-лаборант вищої категорії.

Структура відділення лабораторної діагностики та перелік виконуваних досліджень відповідає сучасним вимогам і потребам клініки в лабораторній діагностиці. Кожні 5 років відділення атестується на право проведення досліджень в системі охорони здоров’я, останнє свідоцтво про технічну компетентність  № 079/20 видано 10.11.2020 р і дійсне до 09.11.2025 р.

Робота на сучасному високотехнологічному обладнанні дозволяє в найкоротші терміни отримати результати досліджень, а наявність внутрішнього лабораторного контролю якості та участь у зовнішніх системах контролю якості (Prevecal, і Всеукраїнська система контролю якості) дозволяє отримувати точні і достовірні результати.

Лабораторне відділення підключено до медичної інформаційної системи «Доктор Елекс», що дозволяє в найкоротші терміни лікуючим лікарям отримувати результати аналізів пацієнтів.

Відділення лабораторної діагностики створено у 2006 р складається з двох лабораторій:

лабораторія клінічної діагностики та молекулярно-генетичної лабораторії.

Лабораторія клінічної діагностики виконує наступні види досліджень:

 1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

– дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної щільності, рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл, білка Бенс-Джонсона

мікроскопія осаду сечі, визначення йоду у сечі)

– Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Амбюрже, проба Нечипоренко)

– визначення концентраційної здатності нирок (проба Земницького)

– дослідження спинномозкової рідини

– дослідження ексудатів і транссудату

– дослідження мокротиння

– дослідження калу

– дослідження виділень сечостатевих органів

2.ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

– визначення гемоглобіну крові

– Підрахунок еритроцитів в крові

– визначення гематокритної величини

– середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів

– Підрахунок тромбоцитів, (визначення тромбокріта, середнього об’єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів), підрахунок ретикулоцитів

– визначення ШОЕ

– Підрахунок лейкоцитів

– Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові

– Виявлення LE-клітин

– дослідження крові на малярійні паразити

 1. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

– визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, ГГТ, лужної фосфатази, панкреатичної амілази, ліпази)

– дослідження мінерального обміну (визначення хлоридів, кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза, феритину, трансферину, калію, натрію)

– дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ)

– визначення білка і альбуміну

– визначення глюкози, глікозильованого гемоглобіну

– визначення білірубіну і його фракцій

– визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти, кліренс ендогенного креатиніну

– визначення серомукоїдів

– визначення тимолової проби

– визначення гормонів (FT3, FT4, T3, TTГ, анти-ТПО, анти-ТГ, естрадіолу, тестостерону, прогестерону, ЛГ, ФСГ, пролактину, кортизолу, С-пептиду, інсуліну з розрахунком індексу НОМА)

– визначення тропоніну – якісне і кількісне

– визначення вітамінів (фолату, В12, Д)

– визначення прокальцитоніну

– визначення показників стану гемостазу (ПІ, ПВ і розрахунок МНО. ТВ, АЧТЧ, Д-дімера, визначення фібриногену, фібриногену-Б, етанолового тесту, визначення часу кровотечі, часу зсідання цільної крові)

 1. ІММУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

– визначення групи крові та резус-фактору

– визначення ревматоїдного фактору, СРБ, антистрептолизина-О

Молекулярно-генетична лабораторія виконує наступні види досліджень:

– ПЦР діагностика (Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Chlamidia pneumonia, Chlamidia psittaci, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvo + Т 960, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Human papilloma virus 16,18,11,31,33, 6, HPV (16.18.31.33.35.45.56.), Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii, Candida albicans, Herpes simpl.virus II, Herpes simpl.virus I + II, Epstein-Barr virus)

-визначення онкомаркерів (СА-125, СА-19, СЕА, АФП, ПСА, ХГЧ СА72.4, СА15-3, МСА (М22))

– визначення кортизолу, 17-ОН прогестерону, вільний тестостерон, ССД, антімюллерова гормон, ТГ (Тиреоглобулін), Дегідроепіандростерон- сульфат (ДГЕА- С), VEGF (фактор росту ендотелію судин)

– визначення антитіл класів IgG, IgM до вірусів простого герпесу, краснухи, цитомегаловірусу, токсоплазми, хламідій

– Визначення антитіл до гельмінтів і найпростіших методом ІФА (IgG до антигенів Toxocara canis, Echinococcus, Opisthorchis felineus, Trichinella spp, IgG до антигенів Ascaris lumbricoides, IgА, G, М до антигенів G. Lamblia, Ig A, G, M до антигену CagA – Helicobacter pylori

– Визначення концентрації алергенспеціфичних IgE методом ІФА (Алерген “Пліснява, мікст” (Penicilium notatum, Aspergillus fumigatus, Cladosporium spp., Mucor racemosus,

Candida albicans), Аллерген берези, Алерген полину

– інші молекулярно-генетичні дослідження (GSTM1 (глутатіон-S-трансфераза-М1) – аналіз делеціоного поліморфізму в генах системи детоксикації, NAT1 (1N-ацетилтрансфераза-2) – аналіз делеціоного поліморфізму в генах системи детоксикації, NAT2 (2N-ацетилтрансфераза -2) – аналіз делеціоного поліморфізму в генах системи детоксикації, BRCA1 (breast cancer) – генетичний маркер ризику розвитку раку молочної залози, BRCA2 (breast cancer) – генетичний маркер ризику розвитку раку молочної залози, CHEK2 (мутація -1 кінази контрольної точки клітинного циклу) – генетичний маркер ризику розвитку раку молочної залози, TNF (tumor necrosis factor-alpha) – маркер мутації фактора некрозу пухлини альфа

ПОРЯДОК ВЗЯТТЯ І ДОСТАВКИ БІОМАТЕРІАЛУ В ЛАБОРАТОРІЮ

Прийом біоматеріалу на дослідження і забір крові проводиться з 08:00 до 10:00. Кров на дослідження беруть натщесерце, до фізіопроцедур і рентгенівського опромінення. Для дослідження ліпідів потрібно 12-14 годин голодування перед взяттям крові на аналіз. До кожного з біоматеріалів, що надходить в лабораторію, повинен бути прикладений супровідний бланк із зазначенням П.І.Б. паціенту, (іноді адреса пацієнта) вид дослідження, матеріал, передбачуваний діагноз, дата, прізвище лікаря.

Кадри:

У відділенні лабораторної діагностики працюють:

 1. Полукарова Лілія Анатоліїна – завідуюча відділенням лабораторної діагностики, лікар-лаборант вищої категорії, закінчила Одеський державний університет ім. Мечникова в 1986 р.
 2. Гладун Людмила Василівні – лікар-лаборант вищої категорії, закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова у 2002 р.
 3. Фідор Людмила Віталіївна – лікар лаборант вищої категорії, закінчила Одеський державний університет ім. Мечникова в 1991р.
 4. Пономарьова Олена Георгіївна – лікар-лаборант вищої категорії закінчила Одеський державний університет ім. Мечникова в 1996 р
 5. Кітаєва Ірина Аркадіївна – біолог, закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова у 2006 р.
 6. Наконечна Антоніна Миколаївна –біолог, закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова у 2014р
 7. Морозюк Ольга Миколаївна біолог, вища категорія,закінчила Одеський
 8. державний університет ім. Мечникова в 2001 р.
 9. Терзі Лариса Василівна – біолог, перша кваліфікаційна категорія, закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова у 2004 р.
 10. Боєва Юлія Дмитрівна- біолог, друга кваліфікаційна категорія, закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова у 20011 р.
 11. Забунова Наталія Олександрівна – біолог, закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова у 2011 р.

Співробітники лабораторії постійно підвищують свою кваліфікацію та відвідують виставки сучасного лабораторного обладнання. Щорічно співробітники ВЛД беруть участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “Розбудова системи забезпечення якості лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ в Україні”, що відбувається у м. Київ.

У квітні 2014 р завідувач відділення лабораторної діагностики прослухала курс та здобула кваліфікацію «Спеціаліст клінічних лабораторій на відповідність ISO 15189: 2012» у Міжнародній школі технічного законодавства та управління якістю м. Київ. У тому ж році вона пройшла навчання та здобула кваліфікацію «Спеціаліст системи менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001: 2008 »

У травні 2015 р завідувач ВЛД прослухала курс та здобула кваліфікацію «Внутрішній аудитор систем управління якістю клінічних медичних лабораторій у відповідності до вимог стандарту ISO 15189: 2012» у Міжнародній школі технічного законодавства та управління якістю м. Київ. У грудні 2018р біолог Кітаєва І.А. та лаборант Ларіна Т.О. пройшли курс підготовки за програмою: «Підготовка до акредитації та проведення аудиту в медичних лабораторіях відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015». У 2017р, 2019 р та 2021р. завідувач ВЛД брала участь у стажуванні в рамках освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української СПІВПРАЦІ в Галузі медицини та фармації, де ознайомилась з організацією роботи Університетських клінік Португалії , Франції та Англії.

Устаткування

 У лабораторному відділенні всі етапи лабораторних досліджень проводяться на сучасному обладнанні (яке щорічно проходить метрологічну повірку), з використанням реагентів визнаних виробників – DiaSys, ABX, Instrumentation Laboratory.

Традиційно одним з найбільш розповсюджених загальноклінічних досліджень є дослідження загального аналізу сечі. У нас він виконується на поліфункціональних тест смужках так звана «суха хімія», з подальшим фотометричним дослідженням їх на уріноаналізаторі CL-50.

Гематологічні дослідження виконуються на гематологічному аналізаторі Соваs Micros, це дозволяє в найкоротші терміни (близько 2 хвилин) отримати повний аналіз клітин крові по 18 параметрам. Однак актуальною так само залишається морфологічна мікроскопія клітин. У нас ця процедура виконується на сучасному бінокулярному мікроскопі ERMA EZ-122, що має вихід на комп’ютер, в результаті, з’явилася можливість створювати архіви зображень і консультуватися по мережі з колегами.

Широкий спектр біохімічних досліджень (визначення активності ферментів, дослідження ліпідного, білкового, вуглеводного обмінів) з використанням мінімального об’єму проб і реагентів проводиться на повністю автоматичному аналізаторі Respons 920 з продуктивністю 160-180 досліджень в годину.

Визначення електролітів виконується на іонселективному аналізаторі Ilyte.

Дослідження глікозильованого гемоглобіну проводиться на аналізаторі InovaStar іммунотурбодіметрічним методом, чутливість якого становить 99% і пацієнт протягом 10 хвилин може отримати результат свого аналізу.

Визначення гормонів щитовидної залози, репродуктивної панелі методом імуноферментного аналізу проводиться на автоматичному аналізаторі ChemWell.

Одним з видів біохімічних досліджень, є дослідження системи гемостазу. Виконуються ці дослідження на коагулометрі TS-400, що дозволяє визначати базові тести (протромбіновий час з розрахунком МНО, АЧТЧ, тромбіновий час, фібриноген) на більш якісному рівні.

В останні роки у відділенні лабораторної діагностики були впроваджені у роботу:

– імунохроматографічний експрес-аналізатор Easy Reader, за допомогою якого вирішуються наступні клінічні завдання:

– діагностика гострого коронарного синдрому (кількісне визначення тропоніну)

– діагностика тромбозів та ДВС-синдрома( визначення Д-дімера)

– скринінг патологія щитовидної залози – визначення ТТГ, Т4;

– діагностика сепсису – визначення прокальцітоніна

У якості взірця можна використовувати капілярну кров, а час дослідження триває 15 хвилин, що важливо при невідкладному стані пацієнта.

– Впровадження у роботу автоматичного аналізатора ШОЕ -Alifax Roller 20PN, дозволяє використовувати одні й ті ж самі первинні пробірки для гематологічного аналізатора, що майже повністю виключає вплив людського фактора на результат аналізу, а наявність внутрішнього контролю дозволяє слідкувати за якістю реакції. Перший результат можна отримати вже через 5 хвилин від початку аналіза. Цей метод має високу кореляцію з референтним методом Вестергрена.

– Впровадження у роботу біохімічного аналізатора GBG ChemWell-T для ургентної служби і проведення біохімічних досліджень цілодобово

Молекулярно-генетичні дослідження виконуються на ампліфікаторі Primus2S і i-Cycler BioRAD з використанням камери для електрофорезу і системи відеодокументації

Як показує практика, автоматизовані аналізатори суттєво допомагають при проведенні лабораторних аналізів, значно розширюючи спектр досліджень, і головне, підвищуючи якість досліджень.

Контакти:

тел. 68-57-07 (лабораторія клінічної діагностики)

тел. 42-82-76 (молекулярно-генетична лабораторія)