Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.019

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №318-о від 29.06.2023) для розгляду дисертаційної роботи Бугридзе Зураба Дмитровича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Каштальян Михайло Арсенійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Муравйов Петро Тадеушович, д.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Нікітенко Раїса Петрівна, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Іоффе Олександр Юлійович, д.мед.н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України;

Опонент – Фелештинський Ярослав Петрович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика.

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету Бугридзе Зураба Дмитровича:

«Вибір оптимального методу лікування рецидивних пахвинних гриж», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Грубнік Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Бугридзе З.Д.

Підпис дисертації Бугридзе З.Д. (Validation Report)

Відгук Іоффе О. Ю.

Відгук Фелештинський Я. П

Рецензія Муравйов П. Т

Рецензія Нікітенко Р. П

Захист дисертаційної роботи Бугридзе Зураба Дмитровича відбудеться: 18.09.2023 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.
Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою