Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.035

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 647-о від 28.12.2023) для розгляду дисертаційної роботи Чистякова Романа Сергійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Дехтяр Юрій Миколайович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Савчук Руслан Валерійович, к.мед.н. доцент, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Опонент – Сакало Анатолій Валерійович, д.мед.н., Державна установа “Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова” НАМН України, м. Київ

Опонент – Войленко Олег Анатолійович, д.мед.н., професор, науково-дослідне відділення пластичної та реконструктивної онкоурології державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» МОЗ України, м. Київ

Опонент – Стусь Віктор Петрович, д.мед.н., професор, Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача Одеського національного медичного університету Чистякова Романа Сергійовича:

«Клінічна ефективність гіпертермічної внутрішньоміхурової хіміоперфузії в комбінованому лікуванні хворих на м’язово-неінвазивний рак сечового міхура високого ризику», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Костєв Федір Іванович,, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Чистяков Р.С. (pdf)

Дисертація Чистяков Р.С. (з ел.підписом)

Підпис дисертації Чистяков Р.С. (Validation report)

Рецензія Савчук Р.В.

Відгук Стусь В.П.

Відгук Сакало А.В.

Відгук Войленко О.А.

Захист дисертаційної роботи відбудеться: 07.03.2024 о 13:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою