Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.036

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (Наказ №150 від 28.03.24) для розгляду дисертаційної роботи Худої Марти Юріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради –  Бондар Олександр Вадимович, д.мед.н., професор кафедри променевої терапії, променевої діагностики та онкології Одеський національний медичний університет, МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Парфентьєв Роман Сергійович, к.мед.н., доцент кафедри хірургії Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Опонент – Макаров Віталій Володимирович, д.мед.н., професор, зав. кафедри хірургії №4 Харківський національний медичний університет, МОЗ України;

Опонент – Сидюк Андрій Володимирович д.мед.н., професор, заступник генерального директора з онкології, провідний науковий співробітник Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, НАМН України

Опонент – Корпусенко Ігор Васильович, д.мед.н., професор завідувач кафедри загальної хірургії, хірургії № 3 та ортопедії і травматології Дніпропетровський державний медичний університет, МОЗ України.

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри хірургії Одеського національного медичного університету Худої Марти Юріївни

«Малоінвазивні методи в лікуванні легеневої кровотечі», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Грубнік Володимир Володимирович,  д.мед.н., професор, завідувач  кафедри хірургії Одеського національного медичного університету, МОЗ України

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Контакти – [email protected]

Дисертація Худої М.Ю.

Підпис дисертації Худої М.Ю. (Validation report)

Рецензія Парфентьєв Р.С. з електронним підписом (Validation report)

Відгук Cидюк А.В. з електронним підписом (Validation report)

Відгук Макаров В.В. з електронним підписом (Validation report)

Відгук Корпусенко І.В. з електронним підписом (Validation report)