Спеціалізована вчена рада ДФ.41.600.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.006 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України №965 від 03.09.2021 у складі:

Голова ради – Рожковська Наталя Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Носенко Олена Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент –  Манасова Гульсим Серікбаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Опонент – Коньков Дмитро Геннадійович, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.

Прийняття до розгляду дисертації Григурко Дар’ї Олександрівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.006 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України від 03.09.2021 №965 у складі: Рожковська Наталя Миколаївнавна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (голова ради); члени ради: рецензент  – Носенко Олена Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; рецензент – Манасова Гульсим Серікбаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; опонент – Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; опонент – Коньков Дмитро Геннадійович, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова;

прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України на тему:

«Профілактика інтраопераційних, ранніх та пізніх післяопераційних ускладнень у модифікованому кесаревому розтині» 222 «Медицина».

Науковий керівник Гладчук Ігор Зиновійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Анотація

Захист дисертаційної роботи Григурко Дар’ї Олександрівни

12.10.2021 о 10-00 за адресою: вул. Пастера 7, гінекологічне відділення Багатопрофільного медичного центру Університетської клініки ОНМедУ, 2 поверх, лекційна зала кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ.

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Григурко Дар’ї Олександрівни на тему: «Профілактика інтраопераційних, ранніх та пізніх післяопераційних ускладнень у модифікованому кесаревому розтині» 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ Гладчук І.З.

Офіційні опоненти:

  • завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Голяновський Олег Володимирович;
  • професор кафедри акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова  МОЗ України, д.мед.н. Коньков Дмитро Геннадійович.

Контакти – [email protected]

Дисертація Григурко Д.О.

Відгук Голяновський О.В.

Відгук Коньков Д.Г.

Висновок про наукову новизну теоретичне та практичне значення_Григурко

Посилання на трансляцію захисту дисертації Григурко Д.О.→