Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.033

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 591-о від 24.11.2023) для розгляду дисертаційної роботи Великова Миколи Івановича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 Стоматологія.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Горохівський Володимир Несторович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Члени ради:

Рецензент – Гороховський Владислав Васильович, к.мед.н. асистент, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Рецензент – Цушко Ілона Олександрівна, к.мед.н., асистент, Одеський національний медичний університет, МОЗ України;

Опонент – Остапко Олена Іванівна, д.мед.н., професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, МОЗ України

Опонент – Годованець Оксана Іванівна, д. мед. н., професор, Буковинський державний медичний університет, МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри загальної стоматології Одеського національного медичного університету Великова Миколи Івановича:

«Розробка регіональної програми профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей Придунав’я », 221 «Стоматологія».

Науковий керівник – Шнайдер Станіслав Аркадійович, д.мед.н., професор кафедри загальної стоматології Одеського національного медичного університету, МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Великова М.І. (pdf)

Дисертація Великова М.І. (p7s)

Підпис дисертації Великова М.І. (Validation report)

Відгук Годованець О.І.

Відгук Остапко О.І.

Рецензія Гороховського В.В.

Рецензія Цушко І.О.

Захист дисертаційної роботи відбудеться: 09.02.2024 об 11:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою