Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.008

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.008 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України №1099 від 13.10.2021 у складі:

Голова ради – Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Золотарьова Наталія Артемівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент –  Ігнатьєв Олександр Михайлович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Ярема Надія Іванівна, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  МОЗ України;

Опонент – Півторак Катерина Володимирівна, д.мед.н., доцент, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова  МОЗ України.

Прийняття до розгляду дисертації Мазніченка Єгора Олександровича

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.008 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України від 13.10.2021 №1099 у складі: Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (голова ради); члени ради: рецензент  – Золотарьова Наталія Артемівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; рецензент – Ігнатьєв Олександр Михайлович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; опонент – Ярема Надія Іванівна, д.мед.н., професор, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  МОЗ України; опонент – Півторак Катерина Володимирівна, д.мед.н., доцент, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова  МОЗ України;

прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського національного медичного університету МОЗ України на тему:

«Розробка та оцінка ефективності застосування персоніфікованої патогенетично обґрунтованої  гіполіпідемічної терапії у хворих на сімейну гіперхолестеринемію із неалкогольним  стеатогепатитом» 222 «Медицина».

Науковий керівник – Якименко Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського національного медичного університету МОЗ України

Анотація

Захист дисертаційної роботи Мазніченка Єгора Олександровича

02.12.2021 об 11-00 за адресом: вул. Ольгіївська 4а, спорткомплекс ОНМедУ, 2 поверх, лекційна зала кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології ОНМедУ.

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського національного медичного університету Мазніченка Єгора Олександровича на тему: «Розробка та оцінка ефективності застосування персоніфікованої патогенетично обґрунтованої  гіполіпідемічної терапії у хворих на сімейну гіперхолестеринемію із неалкогольним  стеатогепатитом» 222 «Медицина».

Науковий керівник: завідувачка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ, д.мед.н., професор – Якименко Олена Олександрівна

Офіційні опоненти:

  • професор кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, д.мед.н., професор Ярема Надія Іванівна;
  • доцент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова  МОЗ України. д.мед.н., Півторак Катерина Володимирівна.

Контакти – [email protected]

Дисертація Мазніченко Є.О.

Відгук_Ярема Н.І.

Відгук_Півторак К.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення