Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.016

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ №553-о від 22.12.2022) для розгляду дисертаційної роботи Кузьмин Наталії Василівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Рожковська Наталія Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Гладчук Ігор Зіновійович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент – Носенко Олена Миколаївна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Пирогова Віра Іванівна, д.мед.н., професор, Львівського національного медичного університету МОЗ України;

Опонент – Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика.

Спеціалізована вчена рада створена Вченою радою Одеського національного медичного університету прийняла до розгляду дисертацію здобувачи кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Кузьмин Наталії Василівни:

«Оптимізація тактики ведення вагітних групи ризику щодо розвитку  прееклампсії: персоніфікація ризиків, можливості  прогнозування і таргетної профілактики», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Манасова Гульсим Серікбаївна, д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Контакти – [email protected]

Дисертація Кузьмин Н.В.

Підпис дисертації Кузьмин Н.В. (Validation Report)

Рецензія Гладчук І.З.

Рецензія Носенко О.М.

Відгук Жук С.І.

Відгук_Пирогова В.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Захист дисертаційної роботи Кузьмин Наталії Василівни відбудеться: 07.03.2023 о 13:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.
Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням
Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою