Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.029

Вченою радою Одеського національного медичного університету МОЗ України створена разова спеціалізована вчена рада (наказ № 591-о від 24.11.2023) для розгляду дисертаційної роботи Ломакіної Ірини Сергіївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – Шаповал Микола Віталійович, , д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Члени ради:

Рецензент – Носенко Олена Миколаївна, д.мед.н. професор, Одеський національний медичний університет, МОЗ України

Опонент – Макарчук Оксана Михайлівна, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Бойчук Алла Володимирівна, д.мед.н., професор, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, МОЗ України.

Опонент – Вдовиченко Юрій Петрович,  д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, Національний університет охорони здоров’я України ім П. Л. Шупіка, МОЗ України

Спеціалізована разова рада, створена Вченою радою Одеського національного медичного університету, прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Ломакіної Ірини Сергіївни:

«Клініко–морфологічні особливості поєднаних гіперпроліферативних процесів ендо- і міометрія у пацієнток з аномальними матковими кровотечами», 222 «Медицина».

Науковий керівник – Рожковська Наталя Миколаївна, д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету, МОЗ України

Контакти – [email protected]

Дисертація Ломакіної І.С. (pdf)

Дисертація Ломакіної І.С. (p7s)

Підпис дисертації Ломакіної І. С. (Validation report)

Рецензія Носенко О.М.

Відгук Макарчук О.М.

Відгук Вдовиченка Ю.П.

Відгук Бойчук А.В.

Захист дисертаційної роботи відбудеться: 15.01.2024 о 14:00 за адресою: вул. Ольгіївська, 4в, зала дебрифінгу центру ОСКІ ОНМедУ.

Трансляція захисту відбуватиметься за посиланням

Рішення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою