Спеціалізована вчена рада ДФ41.600.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.005 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України №398 від 01.04.2021 у складі:

Голова ради – Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Члени ради:

Рецензент – Стоєва Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Рецензент –  Копійка Ганна Кузьмівна, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України;

Опонент – Крючко Тетяна Олександрівна, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України;

Опонент – Леженко Геннадій Олександрович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

Прийняття до розгляду дисертації Усенко Дар’ї Вячеславівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.005 Одеського національного медичного університету МОЗ України створена наказом МОН України від 01.04.2021 №398 у складі: Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України (голова ради); члени ради: рецензент  – Стоєва Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України; рецензент – Копійка Ганна Кузьмівна, к.мед.н., доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України; опонент – Крючко Тетяна Олександрівна, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України; опонент – Леженко Геннадій Олександрович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України;

прийняла до розгляду дисертацію здобувача кафедри педіатрії №1 Одеського національного медичного університету МОЗ України на тему:

«Значення високочастотної осциляції грудної  клітки в комплексній терапії позалікарняної пневмонії в дітей» 228 «Педіатрія».

Науковий керівник – Аряєв Микола Леонідович, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії №1 Одеського національного медичного університету МОЗ України

Анотація

Захист дисертаційної роботи Усенко Дар’ї Вячеславівни

11.05.2021 об 10-00 за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 3, Одеська обласна дитяча клінічна лікарня, 7 поверх, лекційна зала кафедри педіатрії №1 ОНМедУ.

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри педіатрії №1 Одеського національного медичного університету Усенко Дар’ї Вячеславівни на тему: «Значення високочастотної осциляції грудної  клітки в комплексній терапії позалікарняної пневмонії в дітей», 228 «Педіатрія».

Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії №1 ОНМедУ Аряєв М. Л.

Офіційні опоненти:

  • Завідувачка кафедри педіатрії №2 Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, д.мед.н., професор Крючко Тетяна Олександрівна;
  • завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету МОЗ України, д.мед.н., професор Леженко Геннадій Олександрович.

Контакти – [email protected]

Дисертація Усенко Д.В.

Відгук Леженко Г.О.

Відгук Крючко Т.О.

Висновок про наукову новизну та практичне значення

Посилання на трансляцію захисту дисертації Усенко Д.В.→