Нормативна база

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996 р. № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 р.  №1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я № 218 від 03.02.2022; № 493 від 16.03.2022;
№ 805 від 13.05.2022https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 р.  № 446 «Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2006 р.  № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» https://zakononline.com.ua/documents/show/283637___671273