Стандартизований пацієнт

Методологія «Стандартизований Пацієнт» (далі-СП)  використовується у освітньому процесі як з метою навчання, так і перевірки знань медичних спеціалістів.

«Стандартизований, симульований, гібридний пацієнт-це…?»

Симульований пацієнт – це особа, яка навчена реалістично зображати хворого (відтворювати його скарги, характерну моторику, психоемоційний стан тощо). Симульований паціент не завжди е стандартизованим.

Стандартизований пацієнт — це пацієнт, який відтворює наявне в нього хронічне захворювання стандартизованим способом.

Гібридний пацієнт – це здоровий симульований пацієнт, який реалістично відтворює хворобливий стан стандартизованим способом.

Які особливості роботи із Стандартизованим пацієнтом?

Кожного студента просять взаємодіяти з СП ​​так само, як студент має взаємодіяти з реальним
пацієнтом. За зустріччю спостерігають з спеціальної кімнати, що облаштована засобами візуалізації та аудификації (або зустріч знімається на відео для подальшого спостереження), з метою аналізу і перевірки компетенцій, наданих в цій ситуації.

Чим відрізняється навчання із застосуванням методики «Стандартизований Пацієнт»?

Робота з СП готує студентів до роботи з реальними пацієнтами шляхом:

– Моделювання простих та складних клінічних сценаріїв;

– Моделювання емоційно напружених взаємодій у безпечному середовищі;

– Превенція студентів від заподіяння шкоди пацієнтам;

– Забезпечення негайного зворотного зв’язку зі студентом;

– Завдяки постійній практиці студенти вчаться паралельно з безперервним аналізом отриманих результатів і коригуванням попередніх етапів роботи, набуваючи досвіду і здатності реалізовувати свої компетентності.

Як саме відбувається відпрацювання навичок із студентами під час практичних занять?

Використання цього інструменту навчального процесу напряму залежить від викладача та особливостей викладання дисципліни, але є деякі лендмарки:

– По-перше, студенти працюють з СП для демонстрації в умовах великої чи малої групи.
– Потім студенти отримують можливість індивідуально займатися з СП та отримувати відгуки про свої результати від екзаменатора/викладача, який контролює процес опитування, не втручаючись у нього..
-По завершенню занять СП (самостійно або з викладачем) може дати зворотний зв’язок усьому класу студентів.

В ОНМедУ сформовані всі умови для роботи за даною методикою (організовані спецальні приміщення із необхідною апаратурою, пул сценаріїв за дисциплінами, тощо) в денному та онлайн-режимах (на базі Університетської платформи Microsoft Teams)

Міжнародна робота

ASPE – це міжнародна організація викладачів та Стандартизованих пацієнтів, яка займається симуляційним навчанням за допомогою:

-Просування кращих практик із застосування методології Стандартизованих Пацієнтів для освіти, оцінювання та досліджень;

-Сприяння розповсюдженню досліджень та стипендій у галузі методології СП;

-Розвиток професійних знань та навичок своїх членів;

-Трансформація професійної діяльності завдяки силі людської взаємодії.

Процес навчання і роботи із Стандартизованими пацієнтами ОНМедУ відповідають Стандартам Кращих практик ASPE (ASPE’s Standards of Best Practice).

Фахівці ОНМедУ з роботи із Стандартизованими пацієнтами є активними членами Асоціації, приймають участь у Всесвітніх конференціях та звітують за своїми досягненнями перед світовою спільнотою.

 

Більша частина Стандартизованих Пацієнтів ОНМедУ є зареєстрованими членами спільноти СП в структурі ASPE, проходять тренінги і звітують за свою роботу перед колегами із різних країн.