Давидов Денис Михайлович

Освіта :

2012 р. – Одеський національний медичний університет, спеціалізація зі спеціальності «Ендоскопія»

2011 р. – отримав вчене звання доцента за кафедрою загальної хірургії

2004 р. – отримав науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія

2001-2004 рр. – Одеський державний медичний університет, очна аспірантура на кафедрі загальної хірургії

1999-2001 рр. – Одеський державний медичний університет, клінічна ординатура зі спеціальності 14.01.03 – хірургія

1993-1996 рр. – Одеський державний медичний університет, інтернатура зі спеціальності «Хірургія» (лікар-хірург)

1984-1992 рр. – Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова, «Лікувальна справа» (лікар)

1974-1984 рр. – Одеська середня школа №48

 

Професійний досвід :

з 2019 р. – декан медичного факультету №2 Одеського національного медичного університету.

2016-2019 рр.– доцент кафедри загальної та військової хірургії Одеського національного медичного університету.

2014-2016 рр. – декан міжнародного факультету Одеського національного медичного університету.

2011-2014 рр.– доцент кафедри загальної хірургії Одеського національного медичного університету.

2005-2014 рр. – заступник декана міжнародного факультету Одеського національного медичного університету.

2004-2011 рр. – асистент кафедри загальної хірургії Одеського національного медичного університету.

1996-1999 рр. – Одеська міська клінічна лікарня №2, 1 хірургічне відділення, лікар-хірург, ургентний.