Форми навчання

Організація навчання в центрі здійснюється шляхом створення умов для самостійного виконання діагностичних та лікувальних маніпуляцій на тренажерах із застосуванням педагогічного колективу та відбувається у вигляді тренінгів, які розрізняються в залежності від аудиторії осіб, що навчаються, тематики та цілей на наступні:

• Базова медична практика.

Для розвитку навичок використовуються моделі та симулятори із низьким та середнім рівнем складності, для яких можна використовувати УЗ-навігацію (відпрацювання техніки внутрішньом’язових, внутрішньовенних, підшкірних, внутрішньошкірних та внутрішньокісткових ін’єкцій; проведення катетеризації центральних та периферичних вен, артерій; катетеризація сечового міхура (у жінок та чоловіків); торакоцентез; лапароцентез; перикардіоцентез; введення назогастрального зонду; люмбальна пункція у дорослих та у новонародженої дитини; накладання та видалення швів; навики по десмургії тощо). Відпрацювання навичок кардіопульмональної реанімації (індивідуальної або командної) із оротахеальною інтубацією (за допомогою інтубаційної трубки або ларингеальної маски), назотрахеальної інтубації та можливістю проведення трахеотомії із накладанням повітропроводу.

• Навчання на базі моделювання з високим рівнем реалістичності.

Використання манекенів high-fidelity класу – це і досконале відтворення фізіології людини: можливість аускультації серцевих тонів, дихальних шумів як фізіологічних, так і патологічних, проведення пульсу на магістральних та периферичних судинах, зіничний рефлекс та інше; можливість проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій, СЛР з використанням справжньої апаратури (ШВЛ, дефібрилятор) та запрограмована фізіологічна відповідь манекена на всі дії курсантів; відповідь на введення фармакологічних препаратів, зокрема на дозу та шлях введення; виведення необхідних вітальних параметрів пацієнта на монітор. Особливими перевагами симуляторів високого рівня реалістичності являються: безпровідний зв’язок “манекен-монітор-мережа”; повна автономність; можливість транспортування манекена і відтворення ситуацій будь-якої складності (інсценування невідкладних станів в зоні військових дій, в транспорті швидкої медичної допомоги, на борту літака, вдома, в операційній тощо, так звана симуляція in situ); можливість програмування будь-якої клінічної ситуації, рідкісної патології та патологічних станів, складних для показу в клінічній практиці.

• Віртуальна операційна з використанням найновіших моделей симуляторів.

Дозволяє навчитися різноманітним видам операційних діагностичних та лікувальних втручань у хірургії, гінекології, урології, мікрохірургії ока. Для цього використовуються найсучасніші моделі віртуальних операційних, аналогів деяких з них на даний момент немає у світі. Так, на начальних етапах навчання використовуються простіші тренажері для відпрацювання навичок утримання інструментарію, його перелік та призначення, звикання та орієнтування у просторі із подальшим переходом до виконання етапів реальних операцій із повною імітацією опору тканин (гаптикою), самостійним вибором інструментарію, тактики виконання операції з оцінкою дій, алгоритмів, що відбулися. Віртуальна операційна центру – унікальне місце, де можуть одночасно навчатися до 12 курсантів хірургічних спеціальностей. Вона є першою в Україні за об’ємом операцій та устаткуванням.

• Навчання за допомогою методу «Стандартизований пацієнт».

Даний метод надає можливість безпосереднього спілкування із пацієнтом – спеціально навченим актором, який вміє імітувати той чи інший патологічний стан. В задачу курсанта входить збір анамнезу, проведення об’єктивного огляду, розробка плану додаткового обстеження (або, в залежності від сценарію, оцінка додаткових методів обстеження) та складання індивідуальної програми лікування.

• Мультидисциплінарні тренінги.

Мультидисциплінарні тренінги дозволяють відпрацювати алгоритми дій в тій чи іншій клінічний ситуації в хірургії, акушерстві та гінекології, педіатрії, інтенсивній терапії та реаніматології, анестезіології тощо. При цьому, з поетапним розвитком подій, наприклад, починаючи із ситуації на дому, продовжуючи надавати допомогу в прийомному відділенні, операційній чи палаті інтенсивної терапії, або імітувати зовсім нестандартну ситуацію, при якій на перше місце виходить не об’єм та якість наданої допомоги, а, наприклад, етичні чи законодавчі питання тощо. Мультидисциплінарний тренінг може бути інтегрований як частина командного тренінгу.

• Командні тренінги.

Командні тренінги надають можливість одночасного залучення в процес лікарів різних спеціальностей та середнього персоналу (акушер-гінеколог, неонатолог, медична сестра; лікар швидкої допомоги, медична сестра; хірург, анестезіолог, медична сестра тощо). Тренінги такого формату допомагають відпрацювати алгоритм дій в конкретній клінічній ситуації; оптимізувати командну роботу; вдосконалити співпрацю лікарів та середнього медичного персоналу; навчитись чітко розподіляти обов’язки в команді.

Протягом дебрифінгу, який завершує та доповнює виконання сценарію, інструктор разом із психологом проводять детальний аналіз дій лікарського персоналу та розробляє єдиний алгоритм у певній ситуації.


• Система психологічного консалтингу та менеджменту.

У центрі проводяться психологічні тренінги, спрямовані на розвиток у медичних працівників навичок саморегуляції, стійкості до стресу, мотивації на саморозвиток, комунікативної компетенції та креативного мислення (наприклад, вже запущений тренінг по підготовці медичних працівників до діяльності в екстремальних умовах). Так, в результаті участі в тренінгах відбувається емоційно-енергетичний ефект, підвищення соціально-комунікативної компетентності учасників, трансферт – переніс тренінгових конструктів в практичне життя. Тренінги також мають пролонгований, довгостроковий ефект підвищення професійної та особистої компетентності, активізують інтелектуальні, мотиваційні та вольові потенціали людини, дозволяють здійснити рефлексію минулого та моделювати майбутнє. Це стає можливим за рахунок цілеспрямованого використання під час тренінгу спеціальних процедур, зокрема, психотехнічних, ігрових прийомів і методів, групових феноменів тощо. Філософським кредо психологічного тренінгу можна вважати слова: «Істину не можна визубрити, істину потрібно вистраждати». Саме тому, професійно проведені тренінги, в кілька разів перевищують навчальну ефективність традиційних, академічних форм навчання.