Комісії Студентської Ради ОНМедУ за окремими напрямками роботи

Комісія з науково-дослідної роботи займається питаннями розвитку студентської наукової діяльності; співпрацює з проректором з наукової роботи, науковим відділом, науковим керівником та науковими товариствами студентів і молодих вчених;

Комісія з навчально-виховної роботи спрямовує свою діяльність на поліпшення організації навчального процесу; співпрацює з проректором з навчально-педагогічної роботи, навчальним відділом, деканами;

Комісія з соціально-побутової роботи вирішує питання, пов’язані з соціальним захистом студентів (в т.ч. пільгових категорій), проживанням студентів у гуртожитках, підтриманням в належному стані територій університету; співпрацює з профкомом студентів, проректором з адміністративно-господарчої та фінансової роботи, адміністративно-господарчою частиною, адміністрацією гуртожитків та іншими організаціями;

Комісія з санітарно-просвітницької роботи вирішує питання, пов’язані з роботою університет¬ських загонів «Милосердя», «Майбутнє», організацією Днів боротьби з хворобами, лекцій, семінарів для школярів, студентів, населення щодо популяризації здорового способу життя, проблем профілактики і лікування соціальних захворювань, самолікування тощо; співпрацює з проректором з лікувальної роботи та післядипломної освіти, лікувальним відділом, професійно-орієнтованими кафедрами, іншими структурними підрозділами та організаціями;

Комісія зі спортивно-оздоровчої роботи вирішує питання, пов’язані з організацією фізичної культури, участю студентів у спортивних змаганнях, спартакіадах, оздоровленням студентів, пропагандою спорту, тощо; співпрацює з проректором з гуманітарної освіти та виховання, завідувачем кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, спортивним клубом, спортивно-оздоровчим табором «Медик», санаторієм-профілакторієм університету, профспілкою студентів, іншими структурними підрозділами та організаціями;

Комісія з культурно-масової роботи займається питаннями культурно-масової роботи, залучення студентів до творчості, впровадження різних заходів для розвитку талантів студентів; співпрацює з проректором з гуманітарної освіти та виховання, Центром студентської творчості «Vitа», іншими структурними підрозділами та організаціями;

Комісія з інформаційної роботи здійснює профорієнтаційну роботу, організовує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, координує роботу сайтів факультетів, співпрацює з редакцією газет університету «Пульс», «Его величество – пациент», з дозволу адміністрації університету організовує випуск студентських друкованих, електронних видань, оголошення необхідної інформації для студентів на сайті університету тощо;

Комісія з міжнародних і міжвузівських зв’язків сприяє адаптації іноземних студентів, розвитку дружніх міжнаціональних відносин, поваги до культури і релігії інших народів; сприяє реалізації міжвузівських студентських зв’язків, бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських відносин та обмінів; співпрацює з проректорами з гуманітарної освіти та виховання, міжнародних зв’язків, деканом іноземних студентів.

Голови спеціальних комісій

Пірієва Світлана Садаївна голова комісії з навчально-виховної роботи 3 курс,15 група,медичний факультет №3 (380935603928)
Ніколаєнко Олександр Миколайович голова комісії з науково-дослідницької роботи 6 курс,15 група,медичний факультет №2 (380982870193)
Бєлкіна Олександра Андріївна голова комісії з інформаційної роботи 4 курс,16 група,медичний факультет №2 (380970573445)
Цихоня Вікторія Вадимівна голова комісії з культурно-масової роботи 2 курс,2 група,медичний факультет №1 (380954873872)
Черкіс Ігор Ігорович голова комісії з спортивно-оздоровчої роботи 3 курс,3 група,медичний факультет №1 (380985006260)
Бугайченко Юлія Сергіївна Голова комісії з санітарно-просвітницької роботи 3 курс 1 група,медичний факультет номер 1,+380951950031
Іванов Георгій Миколайович голова комісії з соціально-побутової комісії 3 курс,17 група,медичний факультет №3 (380979798790)