226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

  1. Вступ на базі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форма навчання):

Предмети ЗНО за 2019-2021 рр.:

  1. Українська мова (не менше 100 балів)
  2. Математика (не менше 100 балів)
  3. Біологія або хімія, або фізика (не менше 100 балів)

або національний мультипредметний тест (НМТ) за 2022 р.

  1. Вступ на 2 курс (денна та заочна форма навчання) при наявності диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 Медсестринство (лікувальна справа, сестринська справа, медико-профілактична справа, акушерська справа):

Предмети ЗНО за 2019-2021 рр.:

  1. Українська мова (не менше 100 балів)
  2. Будь який на вибір вступника (не менше 100 балів)

або національний мультипредметний тест (НМТ) за 2022 р.

  1. Вступ на 2 курс (денна та заочна форма навчання) при наявності диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація:

Предмети ЗНО:

  1. Українська мова (не менше 100 балів)
  2. Будь який на вибір вступника (не менше 100 балів)

або національний мультипредметний тест (НМТ) за 2022 р.