Перелік спеціальностей

Одеський національний медичний університет відповідно до рішення ДАК від 07.05.2009 р. (протокол № 77) визначено акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня. Ліцензія Державної акредитаційної комісії України засвідчує право ОНМедУ на впровадження освітньої діяльності з напрямів (спеціальностей).

З 01 вересня 2016 р. з першого курсу в ОНМедУ започатковано підготовку фахівців другого (магістерського рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:

    • за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 1500 осіб);
    • за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 300 осіб);
  • за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 250 осіб).
1101 Медицина
Підготовка спеціалістів7.110101 Лікувальна справа
8.110101
Денна форма навчання 6 років

7.110104 Педіатрія
8.110104
Денна форма навчання 6 років

7.110106 Стоматологія
8.110106
Денна форма навчання 5 років

7.110105 Медико-профілактична справа
Денна форма навчання 6 років

6.110100 Сестринська справа
Вечірня форма навчання протягом 3-х років
Підготовка бакалаврів

5.110109 Стоматологія ортопедична
Денна форма навчання протягом 2-х років

1102 Фармація7.110201 Фармація
8.110201
Денна форма навчання 5 років
Заочна форма навчання 5,5 років.

053 Психологія
Денна форма навчання 4 років
Денна форма магистратури навчання 1.5 років
Заочна форма магистратури навчання 2 років
Заочна форма бакалавр навчання 4.5 років
            Після закінчення 3-го курсу студенти, які отримують спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» складають ліцензійні тестові іспити «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» та після 2,5 років навчання – «Крок 1. Стоматологія», в які входять тестові завдання з біології, нормальної анатомії, нормальної фізіології, гістології, біохімії, патологічної фізіології, патологічної анатомії, мікробіології та фармакології. Студенти, які отримують спеціальність провізор, складають після 3-го курсу ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. Фармація», в який входять неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізколоїдна хімія, біохімія, ботаніка, фізіологія, патологічна фізіологія та мікробіологія.
Після 6-го курсу для медичних факультетів та після 5-го курсу для фармацевтичного і стоматологічного факультетів студенти складають ліцензійний тестовий іспит відповідно «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (терапевтичний профіль, хірургічний профіль, педіатричний профіль, акушерсько-гінекологічний профіль та гігієнічний профіль), «Крок 2. Фармація» (фармацевтична хімія, фармакогнозія, токсикологічна хімія, фармакологія, клінічна фармація, аптечна технологія ліків, заводська технологія ліків, організація економіки фармації і менеджмент та маркетинг фармації) та «Крок 2. Стоматологія» (терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія).
Випускні іспити з усіх спеціальностей напрямів «Медицина» і «Фармація» проводяться у формі комплексних професійно-орієнтованих державних іспитів.
Студенти, які отримують спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», після складання випускних іспитів мають кваліфікацію «лікар». Студенти, які отримують спеціальність «Стоматологія» після складання випускних іспитів мають кваліфікацію «лікар-стоматолог». Студенти, які отримують спеціальність «Фармація», після складання випускних іспитів мають кваліфікацію «провізор». Студенти, які отримують спеціальність «Сестринська справа», мають після закінчення кваліфікацію «бакалавр медичної сестри». Студенти, які отримують спеціальність «Стоматологія ортопедична» мають після закінчення кваліфікацію «молодший спеціаліст – зубний технік».