Крок. Інструкція до виконання

Професорсько-викладацький склад та співробітники Навчально-виробничого комплексу інноваційних технологій навчання та інформатизації Одеського національного медичного університету з метою покращення підготовки здобувачів вищої освіти до ліцензійних іспитів «Крок» створили низку ресурсів:

• онлайн-тренажер для самопідготовки;
• презентації з прикладами ситуаційних задач, що найчастіше зустрічаються в екзаменаційних буклетах, з виділенням ключових слів;
• відео з детальним розбором типових ситуаційних задач з виділенням ключових слів та поясненням правильної відповіді.

Крок 1 Медицина та Стоматологія (відео, приклади тестових завдань, тренувальне тестування)
https://moodle.odmu.edu.ua/course/view.php?id=3666

Крок 1 Фармація (приклади тестових завдань, тренувальне тестування)
https://moodle.odmu.edu.ua/course/view.php?id=3668

Крок 2 Медицина (відео, приклади тестових завдань, тренувальне тестування)
https://moodle.odmu.edu.ua/course/view.php?id=3667

Крок 2 Стоматологія (приклади тестових завдань, тренувальне тестування)
https://moodle.odmu.edu.ua/course/view.php?id=3669

Крок 2 Фармація (приклади тестових завдань, тренувальне тестування)
https://moodle.odmu.edu.ua/course/view.php?id=3670

Також на сайті університету розміщена колекція буклетів попередніх років (2007-2023)
https://onmedu.edu.ua/osvita/krok/