Архів

Опитування студентів ОНМедУ щодо форми навчання та психологічного стану під час війни →

Опитування викладачів ОНМедУ щодо форми навчання та психологічного стану під час війни →

Анкетування здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 222 Медицина →

Анкетування здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 221 Стоматологія →

Анкетування здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація →

Анкетування здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 228 Педіатрія →

Анкетування щодо вакцинації проти COVID-19→

Анонімне тестування  інтенсивності стресу і страхів, пов’язаних з коронавірусом, а також особливостей обраних засобів їх послаблення→

Опитування викладачів щодо специфіки викладання в ОНМедУ→

Найкращий викладач під час дистанційного навчання в ОНМедУ→

Анкета для випускників→

Опитування студентів ОНМедУ щодо якості освіти, перспектив навчання й працевлаштування →

Анкети з академічної доброчесності→