Обов’язкові компоненти Педіатрія

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
 Загальна підготовка
ОК 1. Філософія та методологія науково-медичного пізнання
ОК 2. Академічна доброчесність
ОК 3. Професійна етика наукової діяльності в галузі охорони здоров’я
ОК 4. Іноземна мова
ОК 5. Особливості медичного перекладу
Професійна підготовка (універсальні навички дослідника)
ОК 6. Педагогіка вищої освіти
ОК 7. Управління проектами в системі охорони здоров’я
ОК 8. Медична інформатика та математична статистика
ОК 9. Українська мова за професійним спрямуванням
Професійна підготовка (поглиблене вивчення спеціальності )
ОК 10. Педіатрія