Вибіркові компоненти СТОМАТОЛОГІЯ

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Професійна підготовка (універсальні навички дослідника)
ВК(пп/унд) 1. Ораторська майстерність науковця
ВК(пп/унд) 2. Медична апаратура
Професійна підготовка (спеціальність)
ВК (с) 1. Скелетний анкораж
ВК (с) 2. Раннє ортодонтичне лікування
ВК (с) 3. Особливості ендодонтичного лікування тимчасових та постійних зубів на різних етапах апексофікації та апексогенезу
ВК (с) 4. Особливості комунальної та індивідуальної профілактики основних стоматологічних захворювань  у дітей в залежності від біогеохімічних особливостей місцевості, антропогенної забрудненості та соматичної патології
ВК (с) 5. Методи комплексної реабілітації хворих на вроджені розщілини верхньої губи та піднебіння
ВК (с) 6. Основи геронтології в стоматології
ВК (с) 7. Сучасні технології суцільнолитого протезування
ВК (с) 8. Застосування  матеріалів наповнених наночастками  в стоматології
ВК (с) 9. Диференційна діагностика захворювань слизової оболонки порожнини рота
ВК (с) 10. Сучасні підходи до лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота
ВК (с) 11. Захворювання язика, губ. Передпухлинні захворювання і пухлини слизової оболонки рота і червоної кайми губ
ВК (с) 12 . Зміни слизової оболонки порожнини рота при  алергічних ураженнях та їх усунення
ВК (с) 13. Фармакологія лікарських засобів при захворюваннях органів ротової порожнини
ВК (с) 14. Спеціальна ембріологія органів ротової порожнини з курсом тератології