Обов’язкові компоненти МЕДИЦИНА

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

 Загальна підготовка

ОК 1. Філософія та методологія науково-медичного пізнання
ОК 2. Академічна доброчесність
ОК 3. Професійна етика наукової діяльності в галузі охорони здоров’я
ОК 4. Іноземна мова
ОК 5. Особливості медичного перекладу

Професійна підготовка (універсальні навички дослідника )

ОК 6. Педагогіка вищої освіти
ОК 7. Управління проектами в системі охорони здоров’я
ОК 8. Медична інформатика та математична статистика
ОК 9. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Професійна підготовка (поглиблене вивчення спеціальності )

ОК 10. Спеціалізація:

акушерство та гінекологія

анестезіологія та інтенсивна терапія

внутрішня медицина

медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

неврологія

оториноларингологія

офтальмологія

патологічна анатомія

патологічна фізіологія

травматологія та ортопедія

урологія

хірургія