Обов’язкові компоненти СТОМАТОЛОГІЯ

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Загальна підготовка (загальнонаукові компетентності)
ОК 1 . Філософія та методологія науково-медичного пізнання
ОК 2 . Академічна доброчесність і професійна етика наукової діяльності
Загальна підготовка (мовні компетентності)
ОК 3. Іноземна мова

Професійна підготовка (універсальні навички дослідника )

ОК 4. Методика викладання у вищій школі
ОК 5. Управління проектами в системі охорони здоров’я
ОК 6 . Медична інформатика та математична статистика
ОК 7 . Педагогічна практика

Професійна підготовка (поглиблене вивчення спеціальності )

ОК 8. Стоматологія