Вибіркові компоненти МЕДИЦИНА

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Професійна підготовка (універсальні навички дослідника)
ВК(унд) 1. Ораторська майстерність науковця
ВК(унд) 2. Медична апаратура
Професійна підготовка (поглиблене вивчення спеціальності )
Напрям – внутрішні хвороби
ВК(с) 1. Актуальні питання ревматологічної патології
ВК(с) 2. Вибрані питання діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету
ВК(с) 3. Вибрані питання кардіології та електрокардіографії
ВК(с) 4. Вікові та гендерні особливості перебігу серцево-судинних захворювань
ВК(с) 5. ВІЛ-інфекція
ВК(с) 6. Гепато-біліарний гомеокінез у практиці лікаря й дослідника
ВК(с) 7. Дисліпідемії та атеросклероз
ВК(с) 8. Диференційний діагноз хворого з артеріальною гіпертензією
ВК(с) 9. Допплеросонографія судин головного мозку та шиї
ВК(с) 10. Застосування високотонової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з дорсалгіями
ВК(с) 11. Основи клініко-лабораторної діагностики
ВК(с) 12. Основи психодіагностики
ВК(с) 13. Основи реабілітології
ВК(с) 14. Побічні реакції протитуберкульозних препаратів
ВК(с) 15. Сучасна електрокардіографічна діагностика найпоширеніших ЕКГ-синдромів
ВК(с) 16. Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики судинної патології головного мозку
ВК(с) 17. Сучасні підходи до діагностики, лікування та реабілітації хворих на артеріальну гіпертензію з енцефалопатією та супутнім цукровим діабетом
ВК(с) 18. Сучасні підходи до діагностики та лікування системних васкулітів
ВК(с) 19. Тактика діагностики та лікування основних форм ішемічної хвороби серця
Напрям – хірургічні хвороби
ВК(с) 20. Актуальні питання малоінвазивних хірургічних технологій
ВК(с) 21. Бойова травма живота з ушкодженням товстої кишки
ВК(с) 22. Введення хірургічного хворого в періопераційному періоді
ВК(с) 23. Диференційований підхід до лікувальної тактики онкоурологічних захворювань
ВК(с) 24. Діагностика та хірургічне лікування механічної жовтяниці різного генезу
ВК(с) 25. Ендоскопія в гінекології
ВК(с) 26. Захворювання печінки. Ехінокок печінки
ВК(с) 27. Злоякісні захворюванні різних локалізацій. Діагностика та лікування
ВК(с) 28. Зміни органу зору при загальних захворюваннях
ВК(с) 29. Клінічна симптоматика диференційована діагностика урологічних захворювань
ВК(с) 30. Лапароскопічна анатомія та основи оперативної лапароскопії
ВК(с) 31. Лапароскопічна хірургія: переваги та ризики
ВК(с) 32. Методи обстеження пацієнтів з травмами опорно-рухового апарату
ВК(с) 33. Надання першої медичної допомоги пацієнтам з травмами опорно-рухового апарату
ВК(с) 34. Невідкладні стани в акушерстві
ВК(с) 35. Основи знеболення та інтенсивної терапії в ургентній та плановій абдомінальній хірургії
ВК(с) 36. Передпухлинні онкологічні захворювання. Діагностика та скринінг
ВК(с) 37. Пластична та реконструктивна хірургія в отоларингології
ВК(с) 38. Пластична та реконструктивна хірургія в офтальмології
ВК(с) 39. Принципи інтенсивної терапії критичних станів на різних етапах медичної евакуації
ВК(с) 40. Сучасні аспекти діагностики та хірургічного лікування захворювань судин
ВК(с) 41. Сучасні методи діагностики та лікування алергічних захворювань в отоларингології
ВК(с) 42. Сучасні хірургічні методи діагностики та лікування непухлинних та пухлинних захворювань шкіри
ВК(с) 43. Хірургія жовчнокам’яної хвороби
Напрям – медико-біологічні дисципліни
ВК(с) 44. Біопсійно-секційний курс
ВК(с) 45. Загальні принципи медичної нутриціології
ВК(с) 46. Клінічна патофізіологія
ВК(с) 47. Лабораторна та функціональна діагностика
ВК(с) 48. Лікарські рослини і фітотерапія
ВК(с) 49. Мікробіологічна біотехнологія
ВК(с) 50. Молекулярна біотехнологія
ВК(с) 51. Морфологічна діагностика в акушерстві і гінекології
ВК(с) 52. Нутритивний статус і харчова поведінка при патологічних станах
ВК(с) 53. Основи загальної та спеціальної медичної ембріології
ВК(с) 54. Основи клінічної біохімії
ВК(с) 55. Основи молекулярної алергології та алерген-специфічної імунотерапії
ВК(с) 56. Побічна дія лікарських препаратів
ВК(с) 57. Роль ендокринної системи у регуляції функцій організму
ВК(с) 58. Роль нервової системи у регуляції функцій організму
ВК(с) 59. Теоретичні основи молекулярної медицини
ВК(с) 60. Фармакогенетика та персоніфікована терапія
ВК(с) 61. Фізична реабілітація після травм та захворювань