Вибіркові компоненти Фармація, промислова фармація

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Професійна підготовка (універсальні навички дослідника)
ВК(унд) 1. Ораторська майстерність науковця
ВК(унд) 2. Медична апаратура
Професійна підготовка (поглиблене вивчення спеціальності )
ВК(с) 1. Фторидні компоненти засобів лікування та профілактики карієсу
ВК(с) 2. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів за їх хімічною структурою
ВК(с) 3. Інструментальні методи в фармацевтичному аналізі
ВК(с) 4. Академічна культура у науковій політиці та дослідницької роботі
ВК(с) 5. Методологія проведення наукових досліджень
ВК(с) 6. Маркетин гові дослідження в галузі охорони здоров’я
ВК(с) 7. Розробка лікарських засобів
ВК(с) 8. Фармацевтична біотехнологія
ВК(с) 9. Гомеопатичні препарати
ВК(с) 10. Лікарські рослини і фітотерапія
ВК(с) 11. Лікарські рослини світової медицини
ВК(с) 12. Побічні ефекти лікарських засобів
ВК(с) 13. Культура професійного мовлення
ВК(с) 14. Взаємодія лікарських засобів
ВК(с) 15. Персоніфікована фармакотерапія з огляду доказової медицини