Вибіркові компоненти Фармація, промислова фармація

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Професійна підготовка (універсальні навички дослідника)
ВК(унд) 1.  Ораторська майстерність науковця
ВК(унд) 2.  Медична апаратура
Професійна підготовка (поглиблене вивчення спеціальності )
ВК(с) 1.  Фторидні компоненти засобів лікування та профілактики карієсу
ВК(с) 2.  Фармацевтичний аналіз лікарських засобів за їх хімічною структурою
ВК(с) 3.  Інструментальні методи в фармацевтичному аналізі
ВК(с) 4.  Академічна культура у науковій політиці та дослідницької роботі
ВК(с) 5.  Методологія проведення наукових досліджень
ВК(с) 6.  Маркетин гові дослідження в галузі охорони здоров’я
ВК(с) 7.  Розробка лікарських засобів
ВК(с) 8.  Фармацевтична біотехнологія
ВК(с) 9.  Гомеопатичні препарати
ВК(с) 10.  Лікарські рослини і фітотерапія
ВК(с) 11.  Лікарські рослини світової медицини
ВК(с) 12.  Побічні ефекти лікарських засобів
ВК(с) 13.  Культура професійного мовлення
ВК(с) 14.  Взаємодія лікарських засобів
ВК(с) 15.  Персоніфікована фармакотерапія з огляду доказової медицини