Обов’язкові компоненти Фармація, промислова фармація

Код н/д Компоненти освітньої-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
 Загальна підготовка
ОК 1.  Філософія та методологія науково-медичного пізнання
ОК 2.  Академічна доброчесність
ОК 3.  Професійна етика наукової діяльності в галузі охорони здоров’я
ОК 4.  Іноземна мова
ОК 5.  Особливості медичного перекладу
Професійна підготовка (універсальні навички дослідника )
ОК 6.  Педагогіка вищої освіти
ОК 7.  Управління проектами в системі охорони здоров’я
ОК 8.  Медична інформатика та математична статистика
ОК 9.  Українська мова за професійним спрямуванням
Професійна підготовка (поглиблене вивчення спеціальності )
ОК 10.  Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»